Kontrola Inšpektorátu práce nariadila zákaz prevádzky rozvodne vysokého napätia a transformačnej stanice na banskobystrickom zimnom štadióne, čo bude mať za následok jeho úplné zatvorenie.

zimný štadiónInšpekcia zistila na zimnom štadióne ešte v  závere roka 2011 celkom 58 nedostatkov, ktoré postupne Správa športových a telovýchovných zariadení mesta odstraňovala z vlastných prostriedkov. Obdobná kontrola pritom prebiehala na všetkých štadiónoch na Slovensku. „Zhruba 50 bodov sme odstránili vlastnou činnosťou, ale ďalších osem je mimoriadne finančne náročných a SŠaTZ má rozpočet len na prevádzku, nie kapitálové výdavky a investície. Snažíme sa urobiť z našich príjmov aspoň menšie veci,“ vysvetľuje Ivan Šabo, riaditeľ mestskej organizácie. V nabitom rozpočte mesta sa potrebné financie hľadajú ťažko, a tak schválený rozpočet na rok 2013 s potrebou výdavkov na zimný štadión nepočíta. „Komunikujeme s vedením mesta, aby sme situáciu čím skôr vyriešili,“ dodal Šabo. Len na odstránenie akútnych nedostatkov v súvislosti s elektrinou je potrebných okolo 20 tisíc eur. Nedávno sa pritom SŠaTZ v spolupráci s banskobystrickou teplárenskou spoločnosťou STEFE Banská Bystrica podarilo ušetriť desiatky tisíc eur na rekonštrukcii havarijného stavu kotolne na štadióne, ktorú zmodernizovala a jej prevádzku prevzala uvedená spoločnosť.

„Na jednej strane sa zachránila južná strana štadióna, urobila sa pekná tribúna a máme šatne medzinárodnej úrovne. Na druhej strane nám odíde kompresor za 20 tisíc, opravíme ten, vyskočí trafostanica. Máme napríklad 35-ročnú rolbu, ktorú aj teraz opravujeme z našich financií, ale kedy skončí nevie nik. Na zimnom štadióne je stále veľmi veľa nášľapných mín v súvislosti so zanedbanou údržbou a  minimálnymi investíciami za posledných tridsať rokov,“ vysvetľuje dôvody neustálych komplikácií prevádzky zimného štadióna Ivan Šabo. Komplexná rekonštrukcia hlavnej haly zimného štadióna, vrátane prestavby severnej tribúny a modernizácie technológií, je ocenená na zhruba 3,5 milióna eur.

Na čas posledným podujatím, pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zákaze prevádzky, bude ešte budúci víkend 25. a 26. mája hokejbalový turnaj Országh Cup. Brány zimného štadióna sa následne budú môcť športu či iným podujatiam otvoriť až po vykonaní opráv.