Na Mikuláša museli aj cestári v meste prvýkrát využiť v niektorých úsekoch svoju techniku. Mestský úrad pritom ešte nevie, koľko financií na zimnú údržbu bude mať k dispozícii.

V meste Banská Bystrica sa počas zimy udržiava viac než 163 kilometrov ciest a tiež 51-tisíc metrov štvorcových chodníkov a schodísk. Pod Urpínom sú ale aj komunikácie, ktoré nie sú v správe mesta a starostlivosť o väčšinu chodníkov je na pleciach majiteľov priľahlých budov.

snehV novom Operačnom pláne zimnej údržby mesta došlo k zmenám v priorite čistenia niektorých komunikácií. „Väčší dôraz sa bude klásť na čistenie vnútroblokových komunikácií,“ uviedla pre BBonline.sk hovorkyňa mesta Martina Kanisová. Presné poradie údržby v jednotlivých častiach mesta je rozpísané v operačnom pláne zimnej údržby tu…

Spoločnosti MIS a Ganz, ktoré sa starajú o údržbu ciest a chodníkov, tiež pre túto zimu posilnili svoje technické vybavenie: „Keďže počas uplynulej zimy boli zaznamenané najčastejšie problémy s nedostatočnou kapacitou nasadených mechanizmov, dodávatelia služieb zabezpečujúci zimnú údržbu posilnili technické vybavenie svojich spoločností, zakúpili aj nové mechanizmy,“ dodala Kanisová.

Minulý rok mesto počítalo s výdavkami na zimnú údržbu na úrovni okolo 800-tisíc eur, napokon si rekordné snehové zrážky v meste vyžiadali navýšenie tejto sumy na úroveň cez jeden milión eur. Tieto prostriedky musela samospráva dofinancovať z rezervného fondu, ale čiastočne aj z prostriedkov pôvodne určených na letnú údržbu. Financie na začiatok tejto zimy, čiže decembrové dni, mesto vyčlenilo škrtom výdavkov na údržbu dažďovej kanalizácie. Keďže Banská Bystrica nemá k dispozícii reálny návrh rozpočtu pre rok 2014, celkové financie, ktoré budú vyčlenené na zimnú údržbu ešte nie sú známe.

Koho kontaktovať, keď na nás zabudnú?

Dispečing údržby miestnych komunikácií
048/4142939, 048/4143971, 0902929304, smado@misudrzba.sk – nepretržitý dispečing.

Dispečing údržby chodníkov a historického centra mesta
0905612313, ganz@mail.t-com.sk – od 8.00 do 20.00 h

MsÚ Banská Bystrica – oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí
0918505207, zehnal@banskabystrica.sk – od 8.00 do 20.00 h

Dispečing Banskobystrickej regionálnej správy ciest, závod Banská Bystrica – Údržba pozemných komunikácií I., II., a III. triedy
048/4142765, 0918543223, info@bbrsc.sk – nepretržitý dispečing.