Tohoročná mrazivá zima s dostatkom snehu posunula začiatok peľovej sezóny na Slovensku do poslednej februárovej dekády. Nástup vyšších denných teplôt pomaly prebúdza ku kvitnutiu prvé jarné dreviny.

„I keď nočné teploty na väčšine územia dosahujú ešte mínusové hodnoty a nočné mrazíky sa vyskytnú aj v teplejších oblastiach Slovenska, už 17. februára sme v Banskej Bystrici zachytili prvé peľové zrná jelše a liesky. Tohoročný peľový monitoring začala monitorovacia stanica Peľovej informačnej služby  pri RÚVZ Banská Bystrica a ÚVZ SR v Bratislave od 15. februára tohto roka. Ostatné stanice začínajú podľa svojich prevádzkových možností od 9. a 10. kalendárneho týždňa, takže v jedenástom týždni už budeme mať ucelené spravodajstvo zo všetkých monitorovacích staníc, ktoré pracujú pod gesciou verejného zdravotníctva,“ uviedla Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý je koordinátorom PIS na Slovensku.

Dodala, že oteplenie bez zrážok spôsobilo nárast hladiny peľu v ovzduší. V Banskej Bystrici boli najvyššie tohoročné denné koncentrácie peľu 24. februára. Denné koncentrácie peľu liesky dosiahli 25 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu a peľu jelše 28 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Okrem peľu jelše a liesky sa vyskytoval vo veľmi nízkych koncentráciách aj peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium. Prognóza na najbližšie dni je, že peľová sezóna liesky a jelše sa pomaly rozbieha na väčšine územia Slovenska, preto počas slnečných či veterných dní bez zrážok môžeme očakávať zvýšené koncentrácie peľu v ovzduší. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný zrážkovou činnosťou a nočnými mrazmi.