Quantcast

Pred viac ako dvomi rokmi poslanci mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici prijali aj Koncepciu tepelnej energetiky v meste, podľa ktorej šesťdesiat percent bytovo – komunálnej sféry v Banskej Bystrici by malo byť vykurovaných biomasou. Cieľom sú spoľahlivé dodávky tepla a stabilné ceny.

V rámci schválenej koncepcie sú kľúčové tri rozbehnuté projekty. Prvým je rozšírenie Teplárne Radvaň o prevádzku využívajúcu biomasu. Nová kotolňa by mala vyrábať takmer 50 % súčasnej produkcie celej teplárne. Výstavba kotolne na biomasu sa síce zdržala kvôli majetkovým vysporiadaniam pozemkov pod stavbou, ale v týchto dňoch by mala začať a teplo z biomasy by malo byť produkované od novembra 2011. Druhým projektom je výstavba novej teplárne pre Sásovú a Rudlovú v areáli bývalej cementárne a dobudovanie rozvodov do týchto sídlisk. Taktiež výmena existujúcich tepelných rozvodov, z ktorých časť už bola uskutočnená. V pláne sú ešte ulice Javornícka, Karpatská, Magurská, Kráľovohoľská, Pieninská a Krivánska Prevádzka v areáli bývalej cementárne by mala začať produkovať teplo od konca roka 2012. Tretím projektom je zásobovanie Uhliska a Sídliska teplom z biomasy prostredníctvom spoločnosti Smrečina-Hofatex, a.s.. V tejto veci chýba už len dohoda o financovaní tzv. privádzača zo Smrečiny do sídlisk.

V polovici marca sa začali aj stavebné práce na projekte, ktorý pripojí sídlisko Podlavice na vykurovanie z Teplárne Radvaň. Spoločnosť BBES, a.s. sa pre takýto krok rozhodla najmä preto, že výroba tepla v Teplárni Radvaň je efektívnejšia a lacnejšia.

Uplynulý rok bol druhý najchladnejší za posledných pätnásť rokov a tak bol na vykurovanie o 12 % náročnejší ako rok 2009. Predaj tepla však napriek tomu vzrástol len o 2 %. Podľa materskej spoločnosti BBES, a.s., STEFE SK: „Úspory v časti vykurovania sú odrazom intenzívneho zatepľovania domov v meste a úspory TÚV sú výsledkom pokračovania inštalácií KOST v domoch.“ KOST (kompaktné odovzdávacie stanice) zabezpečujú, že teplá úžitková voda (TÚV) a teplo na vykurovanie sa pripravuje až v dome a nemusí preto cirkulovať resp. prechádzať cez viac domov. Prínos hodnotí aj Ing. Ondrej Borguľa, generálny riaditeľ BBES, a.s.: „Dôležité sú však ekonomické prínosy KOST, keď sa náklady na prípravu TÚV v dome znížia o 17 – 25 %.“ BBES do dvoch rokov inštaluje aj posledných 70 kompaktných staníc v Sásovej a zároveň chce všetky KOST pripojiť na centrálny dispečing v Radvani, čo spoločnosti umožní ľahší monitoring, kontrolu a riadenie.