Organizácia EnviroFuture pôsobiaca na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici vyhlásila prvý ročník súťaže environmentálnych esejí žiakov základných a stredných škôl v Banskej Bystrici. Súťaž prebieha od 1.októbra do 25.novembra 2011. Žiaci vo veku od 11 do 14 rokov majú určenú tému: „Čo by asi povedala Zem, keby bola človekom?“ a žiaci vo veku od 15 do 20 rokov: „Je cool byť „EKO?“

Esej v rozsahu dvoch A4 môžu do súťaže zapojiť zaslaním na e-mailovú adresu – niejemitojedno.enviro@gmail.com. Žiaci by nemali zabudnúť pripísať svoje kontaktné údaje (meno, ročník, názov školy, mailovú adresu). Slávnostné vyhodnotenie esejí sa uskutoční v decembri 2011.