Zážitkové učenie v prírodovedných predmetoch bolo hlavným cieľom tábora Mladý prírodovedec. Tento rok už piaty ročník tábora zorganizovala Fakulta prírodných vied UMB v spolupráci s OZ Príroda. Tábor sa uskutočnil od pondelka 11. do piatka 15. júla.

IMG_9392Letný tábor je každoročne určený pre deti mladšieho školského veku (1. až 4. ročník ZŠ) a staršieho školského veku (5. až 9. ročník ZŠ). Deti jednotlivých vekových kategórií, ako aj skupín v rámci nich, sú rozlíšené farebnými tričkami.

Obsahovú náplň blokov počas tábora tvoria témy z chémie, fyziky, biológie, geografie, geológie, ekológie, matematiky, informatiky a techniky. Bloky zabezpečujú vysokoškolskí pedagógovia FPV UMB, zapojené sú všetky katedry fakulty.

V rámci jednotlivých predmetov deti pracujú prevažne experimentálne, skúmajú a objavujú. Pedagógovia volia aktivity a zaujímavé hry prostredníctvom ktorých sa snažia deti vtiahnuť do hľadania rôznych pokladov, dokazovania chemických látok, objasňovania fyzikálnych javov, spoznávania fauny a flóry, odhaľovania tajných kódov a matematických princípov, fungovania technických zariadení a robotov či možností recyklácie materiálov. Deti okrem priamej činnosti v laboratóriách majú možnosť pracovať s rôznymi prístrojmi, vidieť rôzne vzorkovnice, preparáty či zbierky vzácnych minerálov.

IMG_9372Účastníci tábora majú možnosť za svoju aktívnu činnosť získať farebný náramok. Tie deti, ktoré získajú týchto náramkov najviac, sú v rámci skupín odmenené zvláštnou cenou. Je to napríklad finančná poukážka do kníhkupectva či ďalšie vecné ceny.

V tomto roku sa tábora niektoré deti zúčastnili už piaty krát. Asi polovica detí (dvadsaťštyri) z celkového počtu sa už letného tábora zúčastnila. Cieľom tábora nebolo vzdelávať tak ako v škole, ale aplikovať zážitkové učenie, aby bol žiak vnútorne motivovaný. Jeden deň sa pre deti uskutočnila aj zorganizovaná celodenná exkurzia, ktorou bola tento rok Čiernohronská železnička a náučný chodník Čierny Balog.