Na Základnej škole Jána Bakossa sa vo veľkej miere venujú aj robotike. Už v roku 2009 škola zakúpila prvú robotickú lego stavebnicu. Peniaze na ňu vtedy získali z výhry na technickej olympiáde.

roboty ZS Jána Bakossa, Banská Bystrica, 26.10.2013Nakoľko absolvovali všetky dostupné robotické súťaže, žiakom už nestačil len jeden robot. V rámci jednej z najväčších súťaží First Lego League,  získali grant a mohli tak stavať dvoch plne funkčných robotov. Jeden bol vždy určený na súťaže a druhému sa mohli venovať aj v rámci vyučovania na druhom, ale aj na prvom stupni. Minulý školský rok si tretiaci pripravili na Juniáles súťažnú robotickú prekážkovú dráhu, ktorá sa stretla s veľkým úspechom. Veď pohrať sa s diaľkovo ovládanými robotmi sa každý deň len tak hocikde nedá.

V súčasnosti sa môžu pochváliť už treťou robotickou stavebnicou, ktorú získali v rámci grantu od Nadácie pre deti Slovenska. Ich podpora tímu sa prejavila aj v odpustení registračného poplatku. Táto neziskovka organizuje už spomínanú súťaž First Lego League, na ktorú sa pracovná skupina ZŠ J. Bakossa intenzívne pripravuje aj teraz. Konať sa bude v novembri. Radi by na nej zopakovali minuloročný úspech, keď na regionálnom turnaji obsadili druhé miesto v kategórii Robot Game. Samozrejme žiaci na krúžku nebudú mať veľa oddychu a po tejto súťaži sa hneď vrhnú do konštrukcie a programovania robota na RoboCup Junior. Na tejto celoslovenskej súťaži sa im už podarilo obsadiť tretie aj druhé miesto v kategórii konštrukcia. Tím Brainiac sa teší z podpory spolužiakov, vedenia školy a hlavne od rodičov.