Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zrealizujú na budúci týždeň rekonštrukčné práce na železničnom priecestí v úseku Banská Bystrica – Šalková, ktoré sa nachádza v časti Majer v Banskej Bystrici.

Práce na priecestí s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP 1151 sa uskutočnia od stredy 7. júna do soboty 10. júna v čase od 7.30 do 17.30 h. Vykonaná bude výmena starej konštrukcie za novú, gumokovovú konštrukciu STRAIL.

V čase prác bude priecestie uzavreté a vodiči osobných áut budú nasmerovaní na obchádzkové trasy. Pre cestujúcich železničnou dopravou je zabezpečená náhradná autobusová doprava.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku rekonštrukčných prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.