korzo_3Aj keď je nový zelený asfalt na Námestí SNP už dva týždne, len v týchto dňoch bola jeho rekonštrukcia aj oficiálne ukončená.

Za prítomnosti vedenia mesta a poslancov mestského zastupiteľstva primátor Peter Gogola a zástupca Cechu hostinských v Banskej Bystrici Ladislav Lukáč vo štvrtok podvečer slávnostne prestrihli pásku nad novou komunikáciou v pešej zóne mesta a uviedli tak do života Banskobystrické korzo, ako úrad po novom túto cestu nazval.

Rekonštrukcia zeleného asfaltu na Dolnej ulici, Námestí SNP a Námestí Štefana Moyzesa, ako aj rekonštrukcia ďalších povrchov na banskobystrickom námestí a rekonštrukcia odvodňovacích kanálov okolo cesty, mali byť pôvodne realizované už v roku 2011. S odvolaním sa na prebiehajúcu turistickú sezónu, ale mesto v plánovanom termíne rekonštrukciu nerealizovalo. Neskôr vedenie mesta hovorilo o jari minulého roku, v skutočnosti s prácami začalo až v novembri, keď niekoľko dní trojica pracovníkov vykopávala na Námestí Štefana Moyzesa odvodňovacie kanály okolo cesty. Reálne práce na rekonštrukcii zeleného asfaltu a odvodňovacích kanálov začali 22. mája tohto roku a práce skončili v závere júna. Práce začali vybúraním starých odvodňovacích žľabov, pričom pracovníci okamžite zabezpečili pokládku nových. Nasledovala fáza odfrézovania starého asfaltu a pokládka spodnej vrstvy čierneho asfaltu. V záverečnej fáze prišla na rad konečná zelená vrstva asfaltu.