Hoci je Štedrý deň za dverami, na detských oddeleniach stále ležia pacienti. Počas Vianoc ostávajú v nemocniciach deti, ktorým ich zdravotný stav neumožňuje stráviť sviatky s najbližšími. Zahnať smútok a zlepšiť náladu hospitalizovaným deťom pomáhajú celoročne profesionálni zdravotní klauni z Červeného nosa.

Stalo sa už tradíciou, že zdravotní klauni sú v službe aj počas vianočných sviatkov a inak to nebude ani  tento rok. V období od 21. do 31. decembra chce ČERVENÝ NOS Clowndoctors zrealizovať 65 klauniád, vrátane odprevádzania na operácie, online klauniád či klauniád pred nemocnicami. V tomto čase budú ordinovať takmer všetci z vyše 60 zdravotných klaunov. Okrem hlavného programu, návštev na detských oddeleniach, budú tiež odprevádzať deti na operácie, a potešia aj pacientov čakárňach odborných lekárov. V Košiciach a v Banskej Bystrici svojím humorom skrátia pacientom a ich rodičom čas pri čakaní na triážach pred nemocnicou. 

Keďže seniorské zariadenia kvôli epidemiologickej situácii klauni aktuálne nenavštevujú, ponúka ČERVENÝ NOS aj možnosť Klaunskej Návštevy Online. Túto formu interaktívneho videohovoru s dvomi zdravotnými klaunmi spustil Červený nos už v prvej vlne pandémie a počas nepriaznivej situácie ju využívajú najmä seniori v zariadeniach a ťažko choré deti v paliatívnej alebo v dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti.

Prinášame radosť a nádej

„Najdôležitejším posolstvom tohtoročných vianočných klauniád je priniesť nádej, ktorá je v tomto období tak veľmi potrebná,” hovorí umelecký riaditeľ o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors Pavel Mihaľák. „Sme radi, že môžeme byť  spolu s pacientmi, rodičmi a personálom, aby sme im v tomto období pomohli narušiť ich každodenný stereotyp. Hlavne pre deti je dôležité, aby aspoň na chvíľu zabudli, že sú v nemocnici a prišli na iné myšlienky. Napríklad aj na to, že všetko zlé raz skončí… či už je to bolesť, smútok, strach, odlúčenie od rodiny ale aj pandémia. Práve v tom je sila humoru, ktorý v sebe nesie radosť i nádej.”

Profesionálni zdravotní klauni z Červeného nosa sú okrem iného vyškolení aj v oblasti hygienických pravidiel v zdravotníctve. Sú plne zaočkovaní a pravidelne testovaní. Majú dôveru nemocníc, ktorým záleží na psychickom rozpoložení pacientov. Aj preto sú zdravotní klauni z Červeného nosa samozrejmou súčasťou väčšiny detských oddelení na Slovensku.

Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ktorého poslaním je prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú, pôsobí na Slovensku už osemnásty rok. So združením spolupracuje v súčasnosti vyše 60 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc a 31 seniorských zariadení po celom Slovensku. Mesačne zrealizujú vyše 200 zdravotných klauniád. Ide najmä o pravidelné návštevy chorých detí v nemocniciach a čakárňach ambulancií odborných lekárov, ale aj o špeciálne programy ako napr. odprevádzanie detí na operačnú sálu N.O.S., týždňový program Cirkus Paciento, návštevy detí v paliatívnej a dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti pod názvom Prezuvky máme, či program Fidlikára zameraný na ťažko znevýhodnené deti v špeciálnych školách. Zdravotní klauni navštevujú pravidelne zariadenia pre seniorov v programe Smiech nepozná vek a realizujú aj programy pre dospelých pacientov. V období pandémie rozbehli klaunovanie v online prostredí a verejnosť ich mohla stretnúť v niektorých veľkých očkovacích centrách.