Letný tábor organizovaný Občianskym združením PONS mal aj v piatok pripravený zaujímavý program. Telesne a mentálne postihnuté deti, ktoré sa ho účastnia, dnes navštívili primátora mesta Banská Bystrica a následne si vychutnali predstavenie Dotkni sa tanca z repertoára Štúdia tanca.

Zdravotne postihnuté deti a ich osobní asistenti najskôr absolvovali spolu s primátorom prehliadku Radnice. V obradnej sieni pre nich Peter Gogola dokonca zahral na organe a nakoniec im odovzdal darčeky. Predpoludnie zakončili s Harry Teater, ktorý pre nich pripravil v Cikkerovej sieni Radnice predstavenie Čarovný Bubliduch.

„Neváhal som, keď ma pani Mária Lauková oslovila s prosbou, aby som v historických priestoroch radnice prijal deti z letného tábora. Bolo to pre mňa po roku opäť veľmi milé a príjemné stretnutie“, konštatoval primátor Peter Gogola.

Krátko popoludní deti zavítali tentokrát na nádvoria Štúdia tanca. Tu sa pod holým nebom predstavili talentovaní tanečníci a tanečníčky, ktorí do vystúpenia s názvom „Dotkni sa tanca“ zapojili aj samotné deti. Tie nebolo potrebné dlho prehovárať a čoskoro s úsmevom na perách tancovali spolu s profesionálmi.

Vďaka občianskemu združeniu PONS funguje pravidelný denný letný tábor pre zdravotne postihnuté deti už od roku 2003. Predseda OZ PONS MUDr. Ján Nosko o projekte hovorí: „Je to aktivita doplňujúca portfólio služieb občanom a deťom so zdravotným postihnutím na území Banskej Bystrice“.