OZ Laputa získalo v máji 2013 od mesta Banská Bystrica do prenájmu chátrajúcu architektonickú pamiatku, Baštu pri Lazovnej bráne s cieľom jej rekonštrukcie. Pamiatka bola v minulosti stavebne pričlenená k rozsiahlejšiemu objektu meštianskeho domu z 19. storočia na Lazovnej ulici č. 19, v ktorom naposledy sídlil banskobystrický Park kultúry a oddychu (PKO).

pozvanka-1…a nikto za to nemôže (PKO 1989 – 2009) je názov umeleckého projektu, ktorý pracuje s dočasným privlastnením existujúceho prostredia bývalých ateliérov, kancelárií, učební kurzov a technických dielní PKO. Inštitúcia PKO sídlila v budove na Lazovnej 19 od roku 1989 a kvôli havarijnému stavu ju museli zamestnanci opustiť v priebehu pár dní v r. 2009. V objekte zanechali pôvodné zariadenie, technické vybavenie, spisové a edičné materiály, dokonca aj osobné predmety, vyschnuté kvety, nedopitú šálku kávy či ohorky z cigariet v popolníku. Členovia OZ Laputa objavili tento zakonzervovaný priestor pamäte počas obhliadok súvisiacich so záchranou Bašty a začali ho podrobnejšie skúmať, využívajúc metódu orálnej histórie.

Priestory budovy na Lazovnej ulici budú počas akcie ozvučené zozbieraným rozprávaním a spomienkami zamestnancov PKO. Autentické príbehy a uhrančivé prostredie pôvodných kancelárií veľmi konkrétne pripomenú atmosféru obdobia transformácie, divokých 90. rokov 20. storočia – blbej nálady, ktorá nastúpila krátko po euforickej nežnej – prepúšťanie zamestnancov, čudesných praktík privatizačných komisií (postupný odpredaj budov v správe inštitúcie), pikantných podnikateľských experimentov (peep show priamo v Bašte), či nadšeného dobiehania „západu“ (koncert Iron Maiden na bystrickom amfiteátri).

Mikro príbehy respondentov sú zároveň veľmi osobným svedectvom ľudí, ktorí prežili v PKO takmer celý profesný život a prispievali k tvorbe kultúrneho rámca mesta. Samotná akcia obnášajúca zvukovú inštaláciu v zabudnutom prostredí, sa na Lazovnej 19 uskutoční v nedeľu 27. októbra o 15.00 h.

Prostrediebývalých ateliérov, kancelárií, učební kurzov a technických dielní PKO na Lazovnej ulici budú počas akcie ozvučené zozbieraným rozprávaním a spomienkami zamestnancov PKO. Respondenti rozhovorov: Lýdia Baranová, Atyla Béreš, Dagmar Brčková, Mária Chabadová, Štefan Havran, Táňa Jánošová, Jana Pelikánová, Anna Simanová.

Projekt sa koná v rámci festivalu Intermedia.bb 2013, ktorý podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.