Záujem o umiestnenie detí v materských školách prevyšuje ich kapacitu. V budúcom roku sa počíta s otvorením štyroch súkromných škôlok.

tulskaO zápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta požiadalo 791 detí, pričom aktuálna kapacita je 624 detí. Mesto tak v prípade potreby otvorí nové triedy na najväčšom banskobystrickom sídlisku Sásová, počíta však s otvorením štyroch súkromných materských škôl, čo upraví počet zapísaných detí v mestských MŠ.

V minulom roku bolo o takom čase zapísaných 831 detí a kapacita bola 698, preto mesto otvorilo 2,5 novej triedy.

V súčastnosti v rámci 27 mestských materských škôl funguje 106 tried, ktoré navštevuje 2197 detí. Do materskej školy sa prijímajú deti od troch rokov a prvýkrát v tomto roku bolo možné uskutočniť zápas elektronicky prostredníctvom služby iMesto