Módny priemysel, doprava, ťažba ropy, plytvanie potravinami, odlesňovanie… odpad. To sú najväčšie hriechy páchané ľudstvom na prírode. Ľudská činnosť dáva našej planéte poriadne zabrať. Zatoč s odpadom je projekt Slovenskej agentúry životného prostredia pre všetkých, ktorí chcú pri nakladaní s odpadmi urobiť pre životné prostredie viac ako doteraz.

Veronika Fašianková, 15 rokov, Zelený svet

Každý Slovák vyprodukuje cca 435 kg komunálneho odpadu za rok a toto číslo stále rastie. Separácia a recyklácia odpadu dnes už nepostačuje. Nad otázkou čo s odpadom treba uvažovať a aj konať skôr, ako odpad vznikne. Aj o tom je kampaň Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Zatoč s odpadom, do ktorej sa môžu zapojiť (a súťažiť) žiaci, učitelia, verejnosť, všetci, ktorým súčasnosť a budúcnosť našej planéty nie je ľahostajná. Kampaň je výsledkom úsilia tímu environmentálnej výchovy SAŽP. Tímové sú aj odpovede v našom rozhovore o kampani Zatoč s odpadom.

Kampaň Zatoč s odpadom je určená školám a všetkým, ktorí chcú pri nakladaní s odpadmi urobiť pre životné prostredie viac ako doteraz. K čomu tento projekt inšpiruje?

Správne ste to pomenovali „ako doteraz pri nakladaní s odpadmi“. Pohľady na problematiku odpadov sa, ako to už v živote býva, prirodzene menia. Množstvo ľudí ale zostalo v domnienke, že separácia a recyklácia sú tou správnou voľbou a sú presvedčení, že pre prírodu robia maximum. Naším cieľom je zmeniť tento pohľad na odpad. Naštrbiť zakonzervované myslenie a nechať ľudí samotných prísť na podstatu problému. Základom je odpovedať si na otázku, kde by sme mali riešiť problém s odpadom… na konci systému, keď uvažujeme nad tým, do akého koša odpad hodíme, alebo na jeho začiatku, keď rozmýšľame ako by tento odpad nemusel vôbec vzniknúť? Na túto otázku by si mal odpovedať každý z nás, či už je to výrobca, priemyselný dizajnér, robotník, učiteľ, žiak, úradník, manažér alebo politik.

Tím environmentálnej výchovy SAŽP, zľava: Matej Vlčák, Janka Rajnohová, Janka Šimonovičová, Andrej Šijak

Projekt, ktorý  začal zároveň s aktuálnym školským rokom, má desať výziev, na každý mesiac jednu. Septembrovú výzvu máme už za sebou. Aké sú zatiaľ ohlasy?

Septembrová výzva Myslím srdcom, kupujem hlavou, v rámci témy Systém verzus jednotlivec,  zaujala. Spoločnými silami a hlavne zodpovednou kúpou sa účastníkom výzvy podarilo ušetriť až 818 835 kilometrov a 863 kusov odpadu! Zúčastnení mali za úlohu vybrať si výrobok bežnej spotreby a zistiť o ňom dva číselné údaje a to, koľko kilometrov precestoval až domov a koľko kusov odpadu z neho vzniklo po doslúžení. Následne ho mali porovnať s výrobkom, ktorý má podobné vlastnosti, ale s výrazne nižšou ekologickou stopu. Do výzvy sa zapojilo 130 aktívnych riešiteľov, čo nás veľmi teší. Dostali sme veľa zaujímavých a tvorivých odpovedí, fotografií aj názorných ukážok.

Viktória Vitálošová, 11 rokov, Zelený svet

A čomu sa venujú účastníci a účastníčky projektu v októbri?

V októbri sa zoznamujú s novou témou Jedlé plytvanie a jej výzvou Prispej k záchrane 1/3! Pýtate sa, prečo taký názov? Takmer jedna tretina potravín totiž končí v koši. Toto množstvo jedla by pritom mohlo každý rok zasýtiť tri miliardy ľudí. To je štyrikrát viac, než počet hladujúcich ľudí na tejto planéte. Plytvanie potravinami je celospoločenský problém a predstavuje veľkú záťaž pre prírodu. Každý z nás pritom dokáže prispieť k riešeniu tohto problému.

Výzvy sa tematicky viažu aj k významným environmentálnym dňom v jednotlivých mesiacoch. Napríklad v novembri to bude výzva Čo máme v koši, ktorá ladí s Medzinárodným dňom nenakupovania, februárová výzva Príliš drahý odpad zas so Svetovým dňom bez mobilu. Aké reakcie očakávate na tieto výzvy?

Dúfame, že samotné témy a výzvy, ktoré sme vytvorili, zaujmú čo najširšiu verejnosť. Veríme, že sa ľudia reálne zamyslia nad množstvom odpadu, ktorý produkujeme. Každý rok je to až 435 kilogramov komunálneho odpadu na občana. V novembrovej téme nazrieme teda hlbšie do koša a zanalyzujeme jeho obsah. Reč bude o obaloch, ale viac neprezradíme. Elektroodpad je akýmsi skrytým pokladom, ktorý budú môcť naši účastníci objavovať začiatkom budúceho roka. Samotný prístup k elektronike, ktorú používame, je veľmi dôležitý.  Účastníci sa zamyslia nad životnosťou elektro produktu, jeho životným cyklom. Uvidíme, či sme schopní sa na chvíľu zastaviť a pouvažovať nad našou vlastnou ekostopou.

Motiváciou pre účasť v kampani, ktorá je zároveň aj súťažou, by mohli byť aj zaujímavé vecné ceny, ktoré môžu účastníci vyhrať. Aké podmienky musia splniť, aby boli zaradení do súťaže?

Ak chcú byť účastníci kampane zaradení do žrebovania, musia splniť výzvu mesiaca a vyplniť formulár. Po skončení každého mesiaca a výzvy vyžrebujeme jedného účastníka, teda celkove je to desať žrebovaní počas kampane. V záverečnom žrebovaní po skončení celej kampane budeme žrebovať a výhrami odmeňovať účastníkov, ktorí sa zapojili minimálne do troch výziev počas celého trvania kampane. Za každú splnenú výzvu účastník získa jeden losovací lístok, maximálne však desač. Čím viac výziev účastník splní, tým má väčšiu šancu na výhru.

Samuel Mišovič, Envirospektrum

Súčasťou kampane je aj samostatná časť Učiteľ v akcii. Komu je určená a čo obsahuje?

Táto časť venovaná všetkým akčným učiteľom, ktorí chcú svojim žiakom podať tému odpadu inak. Verili by ste, že aj táto „otrepaná“ téma sa dá učiť zaujímavo a počas celého roka? Učiteľov čaká desať mesiacov, desať tém o odpade a desať  námetov na aktivity pre rôzne cieľové skupiny – materské, základné, stredné školy. Stačí sa prihlásiť  k odberu edukačných aktivít e-mailom na zatocsodpadom@sazp.sk a do predmetu napísať Učiteľ v akcii. Každý mesiac vám do emailovej schránky prídu nové námety na aktivity na novú tému.

Spomenuli sme vecné ceny, no cieľom projektu je zrejme aj dobrý pocit z činnosti v prospech životného prostredia a možnosť získať status „greenfluencera“… Ako by ste charakterizovali greenfluencera?

Zelený influencer rovná sa greenfluencer. Je to človek, ktorý propaguje zdravý, zodpovedný a udržateľný životný štýl. Môže sa ním stať každý. Pomôžu tieto zásady: Kade chodím, tade hovorím o kampani Zatoč s odpadom. Výzvy najprv testujem na sebe a skúsenosti „šérujem“. Nikdy neviem, kto ma vidí, preto sa vždy správam „green“.  Konšpirácie nie sú moje inšpirácie. Fakty si vždy overujem. Splnením výziev sa to nekončí, ale pokračujem ďalej.

Roman Jedinak, Envirospektrum

Kto je autorom projektu Zatoč s odpadom?

Kampaň je výsledkom úsilia tímu environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia. Počas lockdownu 2020/2021 sme pôvodne pracovali na novom dizajne publikácií pre školy a za prvú tému sme si, z už popísaných dôvodov, zvolili odpad. Nechceli sme však, aby tieto myšlienky zostali len v zásuvkách kabinetov a učební. Rozhodli sme sa im vdýchnuť život a prostredníctvom kampane ich dostať do aj domácností a hláv. Chceme ľuďom ukázať, ako jednoducho môžeme spoločne zatočiť s odpadom.

Kde a dokedy je možné sa prihglásiť do projektu?

Kampaň prebieha online na tejto stránke od septembra do 30. júna 2022. Mesačné výzvy sa vždy spúšťajú prvý deň v mesiaci a končia v posledný deň. Zapojiť sa môže ktokoľvek a kedykoľvek počas trvania kampane.

Zatoč s odpadom – októbrová výzva: Jedlé plytvanie

Plytvanie potravinami je jeden z najväčších problémov, ktorým ľudstvo čelí. Každý rok sa totiž vyhodí až jedna tretina jedla. Spolu s nezjedeným jedlom ,,končia v koši“ aj vzácne prírodné zdroje, akými sú voda, pôda, energie a práca, ktoré sa spotrebujú pri pestovaní, spracovaní a distribúcii potravín. A pritom možno stačí len sa zamyslieť, aké druhy jedla najčastejšie vyhadzujeme a prečo.

Niekoľko tipov, ako to zmeniť: nenakupovať hladný, sledovať dátumy na obaloch, správne skladovať potraviny, využiť zvyšky pri varení, kompostovať kuchynský odpad. Ďalšie užitočné rady k októbrovej výzve nájdete tu.