Mesto Banská Bystrica zostane ešte minimálne do konca marca bez platného rozpočtu na tento rok. Nové vedenie Mesta totiž stále nepripravilo jeho návrh, a to napriek tomu, že mal byť podľa plánu zastupiteľstvu predložený už budúci utorok. Volení zástupcovia Banskobystričanov sa mali ďalej na svojom treťom zasadnutí 22. februára zaoberať len schválením “Memoranda o porozumení a spolupráci vo veci naplnenia zámeru prípravy a výstavby Parkovacieho domu Banská Bystrica – Sásová” a vypočuť si mali informatívne správy hlavného architekta mesta – Ľubomíra Kelemana.

Bez schvaľovania rozpočtu by sa tak celé zastupiteľstvo, ktoré vrátane odmien poslancov za zasadnutie stojí nemalé prostriedky, konalo takmer zbytočne. “Na základe výsledkov rokovania Mestskej rady v Banskej Bystrici, ktorá na svojom zasadnutí 8.2.2011 neodporučila ani jeden závažný a dôležitý bod na  rokovanie  mestského zastupiteľstva, som sa rozhodol nezvolať februárové zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Moje rozhodnutie je motivované snahou šetriť finančné prostriedky mesta,” píše vo svojom vyhlásení primátor Peter Gogola.Ten avizoval už na januárovom zasadnutí, že nový rozpočet mesta sa do februárového zasadnutia pripraviť nestihne a Mesto tak dlhšie pobudne v takzvanom rozpočtovom provizóriu.