Začiatkom septembra sa na Univerzite Mateja Bela po prvýkrát uskutočnil takzvaný Staff Week v rámci mobility jednotlivcov programu Erasmus+ KA103. Na pôde banskobystrickej univerzity sa tak stretlo šestnásť účastníkov z Poľska, Nemecka, Francúzska, Talianska a Španielska. 

Program začal predstavením univerzity. Účastníkov krátko privítal prorektor, zastupujúci prorektorku pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB Marek Drímal. Doktorandi z Ekonomickej fakulty UMB prezentovali našu krajinu a jej kultúru. Zástupcom piatich krajín priblížili niekoľko najzaujímavejších informácií o Slovensku, jeho tradíciách, kultúrnych a prírodných pamiatkach. Vedúca marketingového oddelenia Dana Straková predstavila univerzitu, možnosti, ktoré ponúka pre študentov a spoluprácu s domáci a zahraničnými partnermi. Zvyšok dňa patril účastníkom, ktorí mali možnosť krátko predstaviť svoje univerzity, svoju prácu a študijné programy.

Počas druhého dňa projektu Staff week čakali účastníkov dva zaujímavé workshopy. Workshop knižnice a workshop projektového centra. Poobedňajšia časť patrila programu Erasmus+, akým spôsobom je na univerzite organizovaný, koľko mobilít sa na univerzite realizuje, aké zahraničné partnerstvá má univerzita nadviazané a predstavili sa aj zástupcovia študentskej dobrovoľníckej organizácie ESN Banská Bystrica. Účastníci spoločne vycestovali na výlet do Španej doliny, kde ich s veľkou radosťou sprevádzala rodáčka z obce, doktorka Škvareninová.

Ďalší deň patril návštevám jednotlivých fakúlt. Účastníkov ráno prevzala Janka Miková z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB a neskôr ich čakal bohatý program na Ekonomickej fakulte UMB, kde sa mohli naučiť napríklad aj pár slov po slovensky. Potom sa účastníci vybrali na ďalšie fakulty podľa ich vlastných preferencií, kde sa im venovali zástupcovia fakúlt, ktorí predstavili to najzaujímavejšie, čo na svojej pôde ponúkajú. Program Staff Weeku uzavrela večera s rektorom Univerzity Mateja Bela, Vladimírom Hiadlovským, kde sa všetci účastníci mohli nielen navečerať, neformálne porozprávať, ale pozrieť si aj vystúpenie Univerzitného folklórneho súboru Mladosť pod vedením Martina Urbana. Účastníci ocenili program aj výbornú organizáciu Staff Weeku a kontakty, ktoré týmto vznikli, budú dobrým základom pre budúcu spoluprácu.

„Ďakujem za tento pekný a úžasne zorganizovaný medzinárodný týždeň! Bol skutočne veľmi zaujímavý a naučila som sa mnoho o Univerzite Mateja Bela a o Slovensku. Dúfam, že budeme môcť spolupracovať a podpísať spoločne Erasmus zmluvu,“ dodala na záver Pascale Ingles z Université Angers, Francúzsko.

Program organizoval referát pre medzinárodnú spoluprácu Rektorátu UMB. Účastníkov sprevádzala a program organizovala Lucia Oboňová a Andrea Bobáková zabezpečovala hladký priebeh všetkých aktivít. Vďaka výbornej spolupráci referátu, zástupcov fakúlt, prodekanov pre medzinárodnú spoluprácu a ich referátov sa prvý Staff Week úspešne zapísal medzi akcie organizované pre zahraničných partnerov na Univerzite Mateja Bela.