Lekársku pohotovosť  pre dospelých, ale aj pre deti, už Banskobystričania od 1. júla nenájdu v budove polikliniky na Hornej ulici, ale z rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva ju budú zaisťovať v Rooseveltovej nemocnici.

Banskobystričania v prípade náhlej potreby vyhľadať lekársku pomoc pre dospelých nebudú musieť riešiť, či ísť do nemocnice alebo na pohotovosť do mesta. Na základe legislatívnej zmeny týkajúcej sa fungovania pohotovostnej služby iniciovanej Ministerstvom zdravotníctva SR bude pohotovosť pre Banskú Bystricu zabezpečovať v spolupráci so všeobecnými lekármi FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Dospelý pacient bez ohľadu, či má zvýšenú teplotu alebo vážnejší úraz príde na Oddelenie urgentného príjmu a nahlási sa na recepcii.

„V súvislosti s touto zmenou očakávame na urgentne vyšší pohyb pacientov. Aby sme urýchlili poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zriadili sme pre našich pacientov pri príchode na urgentný príjem nový systém triedenia chorých. Stav pacienta prvotne preverí zdravotnícky záchranár alebo sestra a podľa akútnosti ho nasmeruje buď na pohotovostnú ambulanciu, alebo na príslušnú ambulanciu urgentného príjmu,“ vysvetľuje Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka nemocnice.

Ambulancia pohotovostnej služby (APS) bude k dispozícii počas pracovného týždňa v čase od 16.00 h do 22.00 h a počas víkendov a dní pracovného pokoja od 7.00 h do 22.00 h. Ambulancia sa nachádza v zrekonštruovaných priestoroch v blízkosti Oddelenia urgentného príjmu na -1. podlaží pod lôžkovou časťou B1.

Na Námestí Ludvíka Svobodu nájdete od 1. júla aj detskú pohotovosť. Zaisťovať ju bude Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica. Táto ambulancia – detská pohotovosť – bude slúžiť ako základné kontaktné miesto pre pacientov, ktorí potrebujú lekárske vyšetrenie mimo ordinačných hodín ich praktického lekára. Lekár APS nebude vykonávať návštevné služby pacientov v domácom prostredí. Detská pohotovosť bude fungovať v pracovné dni od 16.00 do 22.00 h a počas víkendov a sviatkov od 07.00 do 22.00 h. Mimo týchto hodín (od 22.00 do 07.00 h) budú pacienti vyšetrení na urgente.

Všetci pacienti so zdravotnými ťažkosťami budú smerovaní na detskú pohotovosť (výnimkou sú pacienti s čerstvým úrazom, ktorí smerujú priamo na urgent – chirurgia). Pacienti s kliešťom sú taktiež smerovaní na APS. Službukonajúci lekár APS je plne kompetentný posúdiť zdravotný stav pacienta a rozhodnúť o jeho ďalšom postupe – domáca liečba alebo hospitalizácia, prípadne špecializované vyšetrenie na urgente (ÚPS). Urgent nebude počas ordinačných hodín pohotovosti prijímať pacientov bez odporúčania lekára z APS.

Poplatok za vyšetrenie v ambulancii pohotovostnej služby je vo výške 2 € a je rovnaký v prípade dospelých i detských pacientov.