Začiatkom februára Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) vyhlásili 4. ročník literárnej súťaže Múdra príroda. Súťaž je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl.

Múdra príroda 2016_propozícieDo uzávierky, ktorá je v piatok 20. apríla, môžu žiaci posielať do súťaže svoje literárne práce, prózu aj poéziu na tému Zelená harmónia záhrad a parkov (súťažné práce prihlasuje pedagóg). Súťaží sa v troch tematicky zameraných kategóriách: rozprávanie na tému Keby vedel starý strom rozprávať, opis Tajomstvá môjho obľúbeného parku a poézia Moja čarovná záhrada. Súťažné práce je možné prihlásiť do piatka 20. apríla 2016 prostredníctvom online formulára na webovej stránke alebo zaslať mailom na: anna.gudzova@gmail.com, prípadne poslať poštou na adresu: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28,975 90 Banská Bystrica (obálku označiť heslom Múdra príroda).

Múdra príroda je sprievodným podujatím Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Ekotopfilm – Envirofilm 2016. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční v pondelok 16. mája v Banskej Bystrici. Propozície súťaže a ďalšie informácie nájdete na oficiálnej stránke súťaže Múdra príroda.