Nezávislí televízni tvorcovia kritizujú vedenie RTVS z postupnej likvidácie regionálnej tvorby a centralizácie do Bratislavy. RTVS to odmieta a tvrdí, že kroky vedenia neohrozia štúdio v Banskej Bystrici. Naopak majú priniesť jeho efektívnejšie fungovanie.

Po tom, čo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici uznesením vyjadrilo znepokojenie nad situáciou v regionálnom štúdiu Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), prijali podobné komuniké aj poslanci zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). V oboch prípadoch bola iniciátorkou hlasovania o prijatí uznesení Ľubica Laššáková (SMER-SD), ktorá ešte donedávna pôsobila v Slovenskom rozhlase.

V mestskom a krajskom zastupiteľstve sa pred poslancov postavili zástupkyne nezávislých tvorcov Soňa Štubňová a Michaela Tettingerová, ktoré tlmočili hlavné výhrady voči zmenám v regionálnom štúdiu Banská Bystrica. Nepáči sa im netransparentný spôsob zlučovania televízneho a rozhlasového štúdia. V súčastnosti prebieha sťahovanie do spoločných priestorov na Ulici prof. Sáru, kde doteraz sídlilo regionálne štúdio Slovenského rozhlasu. „Znepokojuje nás fakt, že RTVS pripravuje predaj budovy Banskobystrického štúdia, ktoré prešlo v ostatných rokoch čiastočnou modernizáciou samotnej budovy, priestorov, ale aj techniky. Všetko bolo pripravené na vybudovanie ďalšieho štúdia s adekvátnymi parametrami, na ktoré bol vypracovaný už aj projekt,“ uvádzajú vo svojom vyhlásení Štubňová a Tettingerová.

Riaditeľovi regionálneho štúdia Jánovi Zaťkovi vytýkajú, že verejne nepredstavil projekt zlučovania a nie je jasné čo bude s regionálnou tvorbou. Podľa nezávislých tvorkýň dochádza k postupnej likvidácii regionálnej tvorby a presunu výroby do Bratislavy. „Myslíme si, že sťahovanie smeruje len k zachovaniu výroby spravodajských príspevkov pre Bratislavu, na čo vystačia aj dva štáby s technikou podľa vzoru komerčných televízii. Na to však nedoplatí len regionálna tvorba, ale aj celá kultúra v kraji. Je dôležité archivovať a dokumentovať naše významné osobnosti, zvyky, folklór, zachovávať stopy kultúry regiónu, ako sa o to snažili aj predchádzajúce generácie,“ dopĺňajú Štubňová a Tettingerová, ku ktorým sa s protestom pridala aj Únia slovenských televíznych tvorcov (ÚSTT).

Vedenie RTVS tieto tvrdenia odmieta a označuje to za štvavú kampaň proti logickým a úsporným riešeniam. „RTVS nesúhlasí s tvrdeniami skupiny nezávislých televíznych tvorcov v Banskej Bystrici o postupnej likvidácii regionálnej televíznej tvorby. RTVS musí dať prácu najskôr svojim zamestnancom, až potom externým tvorcom. V minulom roku vyrobilo banskobystrické televízne štúdio RTVS viac ako 1200 spravodajských a športových príspevkov, vyše 300 publicistických relácií a 21 priamych prenosov a záznamov z kultúrnych a športových podujatí, ako aj bohoslužieb v regióne. V treťom kvartáli 2011 na 100% kapacitne vyťažilo aj dabingové štúdiá a v tomto trende pokračuje aj v roku 2012,“ uvádza sa v stanovisku RTVS, ktoré BBonline.sk poskytol hovorca Richard Šümeghy.

Rozhlas a televízia Slovenska vo svojom vyhlásení upozorňuje na to, že aj rozhlasové štúdio v Banskej Bystrici prešlo úpravami. „V súvislosti so sťahovaním televíznej časti Štúdia RTVS Banská Bystrica do rozhlasovej budovy na Ulici prof. Sáru je potrebné zdôrazniť, že aj do rozhlasovej budovy sa investovalo a je v oveľa lepšom stave ako televízna. Obe budovy nemá zmysel spravovať, udržiavať, vykurovať a obnovovať,“ uvádza sa ďalej v stanovisku s tým, že RTVS nemá v pláne sťahovanie výroby do Bratislavy, keďže plánuje vybudovanie nového televízneho štúdia v Banskej Bystrici.