Ak ste v poslednom období prechádzali Podpoľaním, určite ste zaregistrovali dynamickú rekonštrukciu zámku vo Vígľaši.

Zámok s bohatou históriou prežil celé storočia, no až Druhá svetová vojna z neho urobila ruinu, keď v roku 1945 vyhorel. Od konca vojny bol tak v dezolátnom stave, ktorý sa rokmi zhoršoval. Zodpovední sú i domáci, ktorí často využívali hradné múry ako stavebný materiál, ale predovšetkým príroda, ktorá bujnou vegetáciou, veterným zvetrávaním a klimatickými podmienkami prispela k deštrukcii.

Obec Vígľaš sa v snahe zachrániť svoje bohatstvo snažila ponúknuť zámok investorom za jednu korunu, avšak kvôli nutnej garancii mnohomiliónovej investície, sa dlho investora nedarilo nájsť. Z eurofondov sa postupne občianskemu združeniu Vígľaš podarilo zrekonštruovať vstupnú bránu a neskôr aj severozápadnú baštu.

Situácia sa zlepšila v roku 2007, kedy zámok kúpila spoločnosť Zámok Vígľaš s.r.o.. Rumunského investora oslovila hodnota a poloha pamiatky. Rekonštrukcia je po materiálno-technicko-finančnej stránke mimoriadne náročná. Rozpočet sa pohybuje okolo 14 miliónov eur, z toho je 6 miliónov súčasťou príspevku od EÚ na obnovu pamiatky a rozvoj cestovného ruchu. Čistiace práce sa začali v roku 2009, dnes môžeme vidieť po polstoročí dvíhajúcu sa strechu a stavba by mala byť celkom zrekonštruovaná v roku 2012. Všetky rekonštrukčné práce prebiehajú pod dozorom Pamiatkového úradu.

Po dokončení bude objekt kongresovým hotelom vyššej kategórie. Hotel bude mať dve zóny, pre verejnosť a pre ubytovaných hostí. Súčasťou bude aj reštaurácia, vináreň, kaviareň, či zámocké wellness. Atraktivitu hotela bude zvyšovať prítomnosť reprezentačných priestorov – kaplnky s kamennou dlažbou v 1. nadzemnom podlaží hlavného objektu zámku a tiež rytierskych sál (malou a veľkou) rovnako v hlavnom objekte. Nový zámocký hotel bude ťažiť z mnohých činiteľov – z dobrej dostupnosti, krásnej prírody, alebo z atraktivity resp. historického nádychu zámku.

Tip: Viac správ z Podpoľania nájdete na DTonline.sk…