Aj v mestských zariadeniach sociálnych služieb už zaznamenali viaceré prípady nákazy zamestnancov i klientov. Mesto však situáciu v nich označuje za stabilizovanú. Prispievať k tomu má najmä pravidelné sledovanie zdravotného stavu a testovanie všetkých pracovníkov i klientov, ako aj dodržiavanie nevyhnutných opatrení.

Ďalšou ochranou pred ochorením Covid-19 by malo byť očkovanie, ktorým prejde prvá stovka zamestnancov zariadení sociálnych služieb už tento piatok, 8. januára v Rooseveltovej nemocnici.

Po pondelkovom testovaní na Covid-19 v Zariadení sociálnych služieb Jeseň na Internátnej ulici, KOMUCE na Krivánskej a v Rozprávkových jasličkách na Tr. SNP, mali všetci zamestnanci výsledok negatívny. V Jeseni nepribudol žiaden klient pozitívny na koronavírus, v karanténe však ostáva 15 seniorov, ktorým bolo zistené ochorenie po testovaní ešte v decembri 2020. V KOMUCE sú z 90 klientov pozitívni traja.

„Ešte v závere decembra 2020 nás oslovila Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici, ktorá mala záujem vyjsť nám v ústrety a pomôcť s očkovaním zamestnancov našich zariadení, terénnych pracovníkov a tých, ktorí pracujú ambulantne. Chceme, aby naši zamestnanci, ktorí prichádzajú do kontaktu s klientmi boli čo najviac chránení,“ hovorí Ivana Kružliaková, vedúca odboru sociálnych vecí.

Dobrovoľne sa prihlásili opatrovateľky z pobytových zariadení, zariadení pre seniorov, z Rozprávkových jasličiek, zamestnanci podporovaného bývania, krízovej intervencie, nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodiny i terénni pracovníci.

„V mestských zariadeniach sociálnych služieb pracuje približne 300 zamestnancov, ktorí prichádzajú do kontaktu s rizikovými osobami, sú v tzv. prvej línii a pracujú aj v teréne. O očkovanie proti ochoreniu Covid-19, ktoré je na Slovensku v plnom prúde, prejavila záujem zatiaľ takmer tretina z nich. Verím, že postupne sa pridajú aj ďalší. Ako lekár viem, že najúčinnejšou ochranou pred šírením pandémie nie je len dodržiavanie opatrení, ale najmä očkovanie,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.