Po organizačných zmenách na banskobystrickom mestskom úrade zrejme v najbližšom čase dôjde aj k tým personálnym. Úrad prehodnotí každého jedného zamestnanca.

„Minulý týždeň úradom preletela informácia že mestský úrad prepustí všetkých zamestnancov a dostalo sa to aj za brány úradu. O čom svedčia telefonáty z médií i úradu práce,“ povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii prednosta Mestského úradu v Banskej Bystrici Miroslav Rybár. Domnievame sa, že táto informácia vznikla nabaľovaním osobných pocitov zamestnancov na zámer definitívne uzavrieť personálnu otázku na úrade,“ pokračoval Rybár, ktorý dal následne fámam čiastočne za pravdu. „V rámci pragmatických riešení sme hľadali možnosti ako to vyriešiť čo najlepšie, preto jeden z nápadov bol, že najlepšie by bolo prebudovať mestský úrad od nuly. Pokiaľ už niekto je dlhodobo na pracovisku, stráca sa jeho osobná motivácia ísť na plný výkon. My by sme boli radi, keby všetci zamestnanci mali v očiach tú iskru, ktorá je potrebná preto, aby ten úrad mohol fungovať podľa našich predstáv.“ povedal Rybár.

Každého zamestnanca úradu teraz čakajú osobné pohovory a vedenie ich požiadalo aj o vypracovanie motivačných listov. „Pohovory by mali prebiehať za účasti primátora, prednostu a presýpacích hodín, odborári si do tejto komisie takisto vyžiadali jedného člena. Zohľadnené budú aj doterajšie pracovné hodnotenia. Pohovory sú dobré aj z psychologického hľadiska, aby si všetci zamestnanci vytvorili osobný vzťah s nami,“ priblížil prednosta MsÚ.

Podľa primátora je cieľom vedenia dobre fungujúci, proklientsky orientovaný úrad: „Či má mať 150, 200 alebo 250 zamestnancov v tejto chvíli neviem a nechcem pomenovať,“ uviedol Peter Gogola. Hlava mesta v tejto súvislosti zdôraznila dva dôležité fakty: „Pre rok 2012 zmrazujeme mzdy úradníkov na mestskom úrade. Máme silnú ambíciu elektronizovať úrad a tým poskytnúť občanom prehľad ako sa nakladá s ich problémami, žiadosťami a podaniami. To nám poskytne aj dobrý prehľad o tom, či máme, ako sa hovorí medzi poľovníkmi, prezverený revír, alebo naopak, potrebujeme úradníkov pre spokojnosť obyvateľov viac.“ 

Nami oslovení zamestnanci úradu sa k téme vyjadrovať nechceli, no potvrdili dusnú atmosféru na úrade: „V strese z toho, že sa bojíme o miesta, sme v podstate už rok,“ povedala dlhoročná pracovníčka úradu, ktorá nechcela byť menovaná.

Ako sa zmení personálne obsadenie úradu, by malo byť známe do konca januára. Vedenie mesta zatiaľ nevie presný počet pracovníkov, ktorých chce prepustiť. Ich konečný počet by sa však nemusel líšiť od súčasného stavu. Podľa Rybára je v tejto chvíli na mzdy úradníkov vyčlenený v rozpočte rovnaký balík peňazí ako vlani. Priemerná mzda úradníkov MsÚ predstavuje v tomto roku 863,49 € a spolu ich tam v súčasnosti pracuje 235.