zakladna skola radvanNevyužité priestory základnej školy na Radvanskej 1 vytipovalo mesto pre potreby vytvorenia novej materskej školy. Miest v škôlkach je totiž aj v tejto časti mesta nedostatok.

Mesto Banská Bystrica pripravuje na nutnú rekonštrukciu objektu projekt, s ktorým sa bude uchádzať o podporu z eurofondov. Zámer v utorok odsúhlasili aj mestskí poslanci. Celkové náklady na projekt by sa mali vyšplhať na vyše 600-tisíc eur. Samotné mesto by z toho malo zaplatiť zhruba 182-tisíc eur. Takto vysoká suma vyplýva zo zámeru mesta vybudovať pri škôlke rovno aj detské ihrisko, ktoré nie je možné financovať z predmetnej eurofondovej výzvy.

Celkom by malo úpravou priestorov na ZŠ Radvanská dôjsť k vytvoreniu troch tried materskej školy o kapacite spolu maximálne 66 detí.

Ide o napĺňanie už schváleného zámeru mesta vytvoriť základné školy s materskými školami, o ktorom poslanci rozhodli v marci. Za týmto účelom už prebehla väčšia rekonštrukcia priestorov na ZŠ J. Bakossa a teraz je na rade aj škola v Radvani.