zs ssv skuteckehoInštitút pre sociálne a ekonomické reformy INEKO v stredu aktualizoval rebríček slovenských škôl. Pozíciu základnej školy s najlepšími výsledkami obhájila ZŠ SSV na Skuteckého ulici v Banskej Bystrici. Pri stredných a ďalších školách tie banskobystrické medzi najlepšie nepatria.

Tunajšia výberová základná škola so zameraním na výučbu cudzích jazykov obhájila prvenstvo  z minulého roka. Rebríček sa aktualizuje dvakrát ročne od roku 2012. Metodika INEKO pri zostavovaní rebríčkov berie do úvahy iba výsledky žiakov (testovanie deviatakov, maturitné výsledky) a nemeria kvalitu výučby.  Do úvahy sa rátajú aj mimoriadne výsledky napríklad v olympiádach žiakov, v prípade stredných škôl uplatnenie absolventov.

Základná škola Slovenského slobodného vysielača dominovala v celoslovenskom poradí, a tak je samozrejmé, že je i najlepšou základnou školou kraja. V regionálnom rebríčku sa do hodnotenia najlepšej desiatky dostala ešte základná škola na Ďumbierskej ulici či základná škola v Selciach.

Poradie Hodnotenie základných škôl v Banskobystrickom kraji Hodnotenie
INEKO
1. Základná škola SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica 8,1
2. Základná škola, Petra Jilemnického 2, Zvolen 6,3
3. Základná škola, Hrnčiarska 1, Zvolen 6,2
4. Základná škola, Komenského 34, Polomka 6
5. Základná škola, Hodžova 9, Zvolen 5,8
6. Základná škola s MŠ, A. Kmeťa 1, Žiar nad Hronom 5,6
7. Základná škola, Školská 4, Selce 5,6
8. Základná škola, P. Dobšinského 17, Banská Štiavnica 5,5
9. Základná škola, Štúrova 12, Detva 5,4
10. Základná škola,Ďumbierska 17, Banská Bystrica 5,4

Kompletnú tabuľku nájdete tu…

Medzi gymnáziami v kraji stále vedie banskobystrické Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského. V prvej desiatke sú aj Katolícke gymnázium Štefana Moyzesa a tiež Gymnázium Andreja Sládkoviča. Do prvej desiatky sa dostalo aj zostávajúce banskobystrické gymnázium Mikuláša Kováča.

Poradie Hodnotenie gymnázií v Banskobystrickom kraji Hodnotenie
INEKO
1. Gymnázium J.G.T., J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica 6,8
2. Gymnázium M.R., J. Kollára 2, Žiar nad Hronom 6,6
3. Gymnázium B.S.T., Haličská cesta 9, Lučenec 6,3
4. Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec 6
5. Gymnázium Ľ.Š., Hronská 3, Zvolen 6
6. Katolícke gymnázium Š.M, Hurbanova 9, Banská Bystrica 5,8
7. Gymnázium, Štúrova 849, Detva 5,7
8. Gymnázium A.S., J.A Komenského 18, Banská Bystrica 5,7
9. Gymnázium F.Š., Bernolákova 9, Nová Baňa 5,6
10. Gymnázium M.K.,Mládežnícka 51, Banská Bystrica 5,6

Kompletnú tabuľku nájdete tu…

Medzi strednými odbornými školami má Banská Bystrica v rámci kraja len dvojnásobné zastúpenie. Na siedmom mieste je to Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša a Stredná zdravotnícka škola. Podobné hodnotenie (6,4) získala, podobne ako školy na 7. až 10. mieste aj na 11. mieste umiestnená banskobystrická Obchodná akadémia.

Poradie Hodnotenie SOŠ v Banskobystrickom kraji Hodnotenie
INEKO
1. Obchodná akadémia, Malinovského 1, Brezno 7,1
2. Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno 7,1
3. Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec 7,1
4. Spojená škola – OA, Štúrova 848, Detva 6,9
5. Súkr.stred.umel.škola, Kyslá 214, Hodruša – Hámre 6,5
6. Súkr.obchodná akadémia, Ul.SNP 16, Žiar nad Hronom 6,5
7. SPŠ J.M., Hurbanova 6, Banská Bystrica 6,4
8. Stredná zdravot. Škola, Tajovského 24, Banská Bystrica 6,4
9. Stred. zdravot. Škola, Lúčna 2, Lučenec 6,4
10. Škola úžit.výtvarníctva, P. Križku 4, Kremnica 6,4

Kompletnú tabuľku nájdete tu…