Spoplatnenie parkovania na súkromných pozemkoch v centre mesta prinieslo časti tamojších obyvateľov problémy. Okrem nutnosti kúpy parkovacieho miesta pred svojim bytovým domom vo vnútrobloku Horná – Kukučínova im investor hrozil zákazom vjazdu.

parkovacie plochy hornaO probléme obyvateľov vnútrobloku Hornej ulice v lokalite „za Telekomunikáciami“ sme informovali už vo februári. Súkromný investor, ktorému patria pozemky okolo bytových domov, ich začal spevňovať a upravovať na parkovacie plochy, ktoré ponúkol obyvateľom na odkúpenie za cenu 6-tisíc eur. Ak tak chceli obyvatelia domov ďalej parkovať na miestach, ktoré dlhé roky využívali bezplatne, museli zaplatiť. V uplynulých dňoch mali ale začať pracovníci súkromnej bezpečnostnej služby upozorňovať ľudí, že od 20. augusta bude celá lokalita uzavretá pre vjazd vozidiel, ktorých majitelia parkovacie miesta nezakúpili. Prevádzkovateľ súkromných parkovísk dokonca pri vjadze do lokality umiestnil reťaz. Voči tomu sa však ohradila samospráva.

“Sme si vedomí, že predmetné pozemky v okolí bytových domov sú vo vlastníctve súkromnej spoločnosti. Avšak na časti týchto pozemkov sú vybudované miestne komunikácie, na ktorých má mesto Banská Bystrica zapísané vecné bremeno prechodu. Z tohto dôvodu nie je možné na nich zamedziť pohyb obyvateľov, alebo návštevníkov nášho mesta. K obmedzeniam môže firma pristúpiť jedine na novovybudovaných parkoviskách, nie však na miestnych komunikáciách. Vyzvali sme preto investora, aby odstránil akékoľvek obmedzenia, ktoré by nezákonným spôsobom zamedzovali prístup obyvateľom k vlastným bytom,“ povedal primátor Ján Nosko.

Vedenie mesta iniciovalo s investorom rokovanie, na ktorom navyše poukázalo na potrebu vybudovania väčšieho počtu parkovacích plôch v lokalite s ohľadom na potreby tamojších obyvateľov. „Vzhľadom na to, že v predmetnej lokalite mesto nevlastní žiadne pozemky, primátor vyzval zástupcov investora, aby predložili koncept budovania ďalších parkovacích miest na svojich pozemkoch,“ dopĺňa hovorkyňa magistrátu Zdenka Sekerešová s tým, že majiteľ pozemkov prisľúbil revitalizáciu zelene v okolí bytových domov na vlastné náklady.

Ako sme už informovali v našom staršom článku, predmetné pozemky mesto nikdy nevlastnilo, aj keď obyvateľom ešte za čias primátora Igora Presperína samospráva sľubovala zabezpečenie parkovacích plôch. Budovy i pozemky pôvodne patrili štátnemu podniku Pozemné stavby. Zatiaľ čo k budovám sa čiastočne svojho času dostala práve samospráva pozemky boli v súkromných rukách. Súčasný vlastník, žilinská spoločnosť Sovereign Fund, ich získala pred šiestimi rokmi v dražbe za sumu 13-miliónov bývalých korún. Pri výstavbe parkovacích plôch spolupracuje s tunajšou stavebnou firmou IKM Reality Staving. V prvej fáze bolo vybudovaných 179 parkovacích miest, z ktorých je 120 už predaných a 59 je vyhradených pre dočasné krátkodobé parkovanie. V druhej fáze na jar 2016 ešte plánuje dobudovať ďalších 44 parkovacích miest.