Viete kto vlastní pozemky pred vašim domom, na ktorých parkujete svoje vozidlá? Možno by ste sa o to mali začať zaujímať, pretože nepríjemné prekvapenie môže čakať i na na vás. Obyvatelia bytových domov na Hornej a Kukučínovej ulici budú musieť za parkovanie pred svojimi domami zaplatiť.

Parkovanie Kukucinova, Horna, Banska Bystrica | REGIONAL MEDIA, s.r.o.Niektoré bytovky na Hornej ulici, respektíve vo vnútrobloku Kukučínovej ulice „za telekomunikáciami“, slúžili v minulosti ako ubytovne Pozemných stavieb. Neskôr sa z nich stali mestské sociálne byty, ktoré si po rokoch obyvatelia odkupovali do súkromného vlastníctva.

Výstavbu parkovacích plôch pred nimi teraz zabezpečuje tunajšia stavebná spoločnosť IKM Reality Staving, ktorá na webovej stránke projekt prezentuje ako výstavbu 179 nových parkovacích miest v centre mesta. Pravdou je, že predmetné plochy v súkromnom vlastníctve dosiaľ oficiálne neboli na parkovanie určené, no obyvatelia priľahlých domov, ale často aj návštevníci centra mesta, na nich od roku 1998 parkovali bez akýchkoľvek obmedzení. Samotné mesto totiž ešte v roku 1997 v dokumente, podpísanom vtedajším primátorom Igorom Presperínom, garantovalo zabezpečenie parkovacích plôch pre obyvateľov spomenutých sociálnych bytov na priľahlých plochách. Pozemky sú ale roky v súkromných rukách. Aktuálne patria žilinskej spoločnosti Sovereign Fund, a.s. Výstavbu na nich však už predtým iniciovala, a dodnes v spolupráci s IKM zastrešuje, žilinská spoločnosť LICITOR group.

Parkovanie Kukucinova, Horna, Banska Bystrica | REGIONAL MEDIA, s.r.o.Za ich využívanie musia obyvatelia zaplatiť nemalú čiastku 6-tisíc eur za jedno parkovacie miesto. Tamojší obyvatelia sa už listom obrátili aj na vedenie mesta s prosbou o pomoc, nakoľko v bytoch doteraz žijú najmä ľudia, ktorí v minulosti dostali sociálne byty a patria medzi nich napríklad slobodné mamičky či ľudia s nižšími príjmami. Investor však má už zhruba rok v rukách platné stavebné povolenie.

Vydaniu stavebného povolenia predchádzal dvojročný proces od územného až po stavebné konanie, nakoľko proti stavbe vzniesli niekoľko námietok či už dotknuté spoločenstvá vlastníkov bytov či majitelia priľahlých garáží, ktorí žiadali zabezpečenie prechodu k svojmu majetku.

Samotné spevňovanie, stavebná úprava a vyčlenenie parkovacích plôch má prebehnúť do 30. júla tohto roku. S úpravou niektorých plôch sa už medzičasom začalo. Podľa internetovej stránky projektu je v súčastnosti voľných ešte asi 64 zo 179 budovaných parkovacích miest. Ostatné sú už buď predané alebo rezervované budúcim vlastníkom. Cena 6-tisíc eur je síce na prvý pohľad pomerne vysoká, no pri porovnaní s cenami parkovacích miest pri novostavbách predstavuje i polovicu hodnoty takýchto plôch. Môže sa preto stať, že parkovacie státia, na ktorých dosiaľ parkovali miestni obyvatelia, odkúpia napríklad blízko sídliace firmy.