Postupný projekt revitalizácie Urpína, ktorý začal už minulý rok, pokračuje od týchto dní svojou viditeľnejšou časťou. Serpentíny na Urpíne, ktoré spájajú mestskú časť a národnú kultúrnu pamiatku Kalvária, čaká rekonštrukcia.

lesopark UrpínČiastočne obmedzený prístup na Urpín budú mať Banskobystričania už od stredy. Proces spevňovania chodníka a jeho oporných múrov sa začne o týždeň neskôr. Obľúbené miesto s výhľadom na Banskú Bystricu sa tak na niekoľko dní sčasti uzatvorí. Dôvodom je spevňovanie a úprava chodníka, ktorý vedie od Malej železničnej stanice popri soche Partizána až ku Kostolu Povýšenia svätého kríža.

„Prosíme všetkých Banskobystričanov, aby boli trpezliví a rešpektovali stavebné práce na Urpíne. Spevnením svahov a vyčistením chodníkov chceme zvýšiť bezpečnosť, skvalitniť a zjednodušiť prístup všetkým ľuďom, ktorí miesto vyhľadávajú na prechádzku, športové aktivity či sväté omše,“ hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Dodávateľ stavebných prác, spoločnosť ENVIGEO, ktorá sa zaoberá geologickými činnosťami v oblasti životného prostredia, v prvej fáze vykoná kontrolu skalných masívov a ich dočistenie, montáž záchytných panelov a odvodňovacích otvorov. Celková dĺžka obnovovaného múru bude 26 m. Harmonogram prác v druhej fáze zahŕňa vyčistenie chodníka a priekopy pod priepustom, sanáciu poškodených častí oporných múrov chodníka v celkovej dĺžke 77 m, inštaláciu odrážok na zachytávanie vody na trase chodníka a jej smerovanie do priepustu ako aj realizáciu nových oporných múrov z lomového kameňa.

Tichým prostredím Urpínskej aleje až na Kalvársky vrch sa budú môcť prejsť Banskobystričania bez obmedzenia v letných mesiacoch. Priebeh prác však závisí od počasia, stavu chodníka a svahov.

urpin-rekonstrukcia