Končiaci sa 10. kalendárny týždeň možno označiť za nástup tohtoročnej peľovej sezóny. Práve v tomto čase spustili prevádzku všetky monitorovacie stanice peľovej informačnej služby (PIS)

Foto: ©ISIFA/Gettyimages Creative RM/altrendo

„Smelo môžeme konštatovať, že peľová sezóna prvých jarných drevín je na Slovensku už v plnom prúde. V Bratislave a v teplejších oblastiach Slovenska už jelše a liesky pravdepodobne prešli svojím  tohtoročným maximom kvitnutia hneď v prvej marcovej dekáde. Na strednom a severnom Slovensku bolo ich kvitnutie ešte brzdené nočnými mrazmi. Výraznejšie oteplenie v závere týždňa prinieslo predpokladaný nárast peľových alergénov v ovzduší na celom území Slovenska,“ uviedla  RNDr. Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý je koordinátorom peľovej informačnej služby na Slovensku. Dodala, že najvyššie koncentrácie peľu boli v ostatných dňoch zaznamenané na celom území  SR začiatkom týždňa. Dominoval  predovšetkým peľ jelše – monitorovacie stanice namerali nasledovné hodnoty napríklad v Nitre 224, v Bratislave 151  a v Banskej Bystrici 124 peľových zŕn v metri kubickom  vzduchu. V tom istom čase namerali monitorovacie stanice aj vysoké koncentrácie peľu liesky. V ovzduší sa ešte vyskytoval peľ brestu, cyprusovitých – tisovitých a ojedinele peľ vŕby a topoľa. Medzi spórami húb – plesní dominovali v ovzduší na celom území SR spóry rodu  Cladospórium. „Peľová sezóna jelše a liesky bude pokračovať. Na väčšine územia Slovenska s predpokladaným oteplením v závere týždňa treba opäť počítať s vyššími koncentráciami peľu v ovzduší. Postupne budú narastať aj koncentrácie peľu drevín zo skupiny cyprusovité-tisovité i brestu, topoľov a vŕb“ hovorí k peľovej situácii na najbližšie dni RNDr. Lafférsová.

Denné koncentrácie peľu hodne kolíšu v súvislosti s výkyvmi počasia poklesom nočných teplôt. S jarnými alergénmi (jelša, lieska a vzápätí breza) nastupujú problémy hlavne pre ľudí citlivých na peľ drevín – nádchy, svrbenie očí a u ťažších prípadov aj problémy s dýchaním. Polinózy patria v súčasnosti medzi najčastejšie prejavy alergie a podľa štatistických údajov nimi trpí viac ako tretina populácie. Hranica sa v ostatných rokoch posúva do nižších vekových kategórií. Negatívny trend nárastu alergických ochorení sa stal podnetom pre lekárov, aerobiológov, botanikov i environmentalistov k hľadaniu efektívnych riešení tohto problému. Vybudovaním funkčnej siete monitorovacích staníc peľovej informačnej služby, ktoré sa zaoberajú monitorovaním prítomnosti peľu v ovzduší a zabezpečením distribúcie hlásení o peľovej situácii v tom- ktorom regióne, je možné zefektívniť prácu odborných lekárov alergológov s alergickými pacientmi – pomôcť pri spresnení anamnestických údajov, umožniť presné dávkovanie a časovo adekvátne nasadenie preventívnej a symptomatickej liečby. Samotným pacientom táto služba zas umožňuje zmiernenie ťažkostí v kritickom období včasným zásahom a efektívnejšou liečbou. Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.vzbb.sk, www.alergia.sk, www.zdravie.sk.