S ohľadom na klimatické podmienky, záťaž na miestne komunikácie a tiež vykonávanú zimnú údržbu, dochádza počas zimného obdobia k zvýšenému poškodeniu ciest. Aj napriek tomu, že zima ešte na strednom Slovensku nepovedala posledné slovo, začalo Mesto Banská Bystrica prostredníctvom svojej zmluvnej spoločnosti uplynulý týždeň s čiastočnými opravami miestnych komunikácií.

V zimnom období sa vzhľadom na trvácnosť opráv v aktuálnych klimatických podmienkach realizujú najmä kritické miesta a hlboké jamy. Na ich vyplnenie sa využívajú rozličné technológie a druhy asfaltových zmesí podľa záťaže na daný úsek cesty. V prípade kritických miest a nutnej urýchlenej nápravy zlého stavu vozovky sa dočasne využíva aj štrkový zásyp. Plytšie výtlky, ktoré priamo neohrozujú zjazdnosť komunikácií a bezpečnosť jazdy, budú musieť počkať na opravu do jarných mesiacov, kedy sa začne s riadnou stavebnou opravou komunikácií.

Počas uplynulých dní už boli opravy realizované napríklad na ulici Cesta ku Smrečine, na ulici Trieda Hradca Králové a čiastočne napríklad aj na Námestí Slobody. Pracovníci Mestského úradu denne priamo v uliciach mesta vyhľadávajú poškodené komunikácie a tiež preverujú podnety občanov. Na základe ich zistení následne zmluvný partner vykonáva opravy. Tie sa realizujú v každom z dní, počas ktorých to klimatické podmienky dovoľujú.