Akadémia európskeho seniora (AES) ponúkne aj tento rok širokú mozaiku vzdelávacích, športových i kultúrnych aktivít. Šestnásťročná tradícia pestrej ponuky činností sa začína profilovať aj ako podujatie s medzigeneračným charakterom. 

AES 2015 1Projekt AES 2016 sa tento rok realizuje pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES). Do programu sú preto zaradené aj také formáty podujatí, ktorých cieľom je priblížiť obyvateľom témy rezonujúce vo verejnosti. V rámci diskusií s odborníkmi, europoslancami, zástupcami miestnych organizácií a inštitúcií sa seniori dozvedia okrem iného napríklad o kreatívnom priemysle či migrácii. „Chcel by som poďakovať tímu zamestnancov z odboru sociálnych vecí, našim partnerom a spoluorganizátorom, ktorí sa podieľali na príprave podujatia. Vďaka patrí aj skôr narodeným Banskobystričanom, ktorí sa na tieto aktivity každý rok tešia a podporujú ich svojou účasťou. Nakoľko sme nedávno získali titul Európske mesto športu, veľmi ma teší, že aj tento rok majú v maratóne podujatí miesto aj tie športové. Všetkým účastníkom želám veľa šťastia v súťažení, mnoho kultúrnych zážitkov, zábavy a najmä podnetov a inšpirácií,“ poprial v piatok 7. októbra primátor Ján Nosko všetkým účastníkom na otvorení akadémie v Robotníckom dome.

Programová štruktúra AES je pestrá a prináša mnoho noviniek. Obľúbená Olympiáda seniorov je obohatená o stolnotenisový a šachový turnaj i o hru petang. Samospráva tak v športových aktivitách podporuje aj všetky znevýhodnené skupiny a osoby so zdravotným postihnutím.

AES 2015 2„Z kultúrno-spoločenských podujatí sme v rámci vytvorenia medzigeneračnej spolupráce oslovili banskobystrickú Základnú umeleckú školu Jána Cikkera a bratislavskú Základnú umeleckú školu Jozefa Kresánka. Pripravené je divadelné predstavenie, ukážky výtvarných techník a priame zapájanie seniorov počas festivalu zručností „Banbysen“. V spolupráci so Stredoslovenským múzeom pozývame všetkých účastníkov akadémie na komentovanú prehliadku výstavy už takmer zabudnutých zvykov a povier. Nezabudli sme ani na klasické aktivity, posedenia a zábavu,“ dopĺňa vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici Mária Filipová.