Vo štvrtok 8. júna odštartoval ďalší ročník kampane Európsky týždeň mobility.Táto inicatíva je už viac ako dvadsať rokov platformou na zvýšenie povedomia o dôležitosti udržateľných foriem dopravy a zmenu cestovných návykov. Témou tohto ročníka je Šetri energiu a registrácia do kampane je už otvorená.

Po ukončení registrácie do kampane Do práce na bicykli je tu ďalšia možnosť, ako podnietiť zmenu správania obyvateľov v prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a iných čistých, inteligentných dopravných riešení. Od štvrtka 8. júna majú samosprávy, verejné aj mimovládne organizácie jedinečnú príležitosť prihlásiť sa do Európskeho týždňa mobility 2023 a predstaviť aktivity nielen v prospech zlepšovania udržateľných foriem dopravy ale aj v prospech zlepšovania kvality života obyvateľov. Téma tohtoročnej kampane je Save Energy – Šetri energiu.

Do aktivít a podujatí na zlepšenie dopravy a mobility vo svojich sídlach sa každoročne od 16. do 22. septembra zapájajú tisíce miest a obcí z celej Európy. Cieľom Európskeho týždňa mobility (ETM) je motivovať mestá a obce k ekologickým a inteligentným dopravným riešeniam, ktoré zlepšujú dostupnosť obyvateľov a znižujú negatívne dopady z dopravy na životné prostredie. Výnimkou nie je ani Slovensko, ktoré sa do kampane pravidelne zapája a nebude chýbať ani v tomto ročníku. Najväčšia európska kampaň na podporu udržateľnej mobility dokázala na Slovensku vlani motivovať až 64 samospráv a 35 organizácií. Pravidelne sa do kampane zapája aj mesto Banská Bystrica.

„Udržateľná doprava je ilustračným príkladom, že ochrana životného prostredia, ochrana kvality ovzdušia nie je ničím iným, ako ochranou samotného zdravia ľudí. Európsky týždeň mobility je rovnako príležitosť ukázať, že nám všetkým záleží na zmene k lepšiemu a preto sme ochotní začať sami od seba,“ uviedol minister životného prostredia SR Milan Chrenko.

Kampaň ETM na národnej úrovni od roku 2014 koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Generálny riaditeľ SAŽP Michal Maco vyzýva, aby sa do kampane neváhali okrem samospráv prihlásiť aj rôzne inštitúcie, verejné a mimovládne organizácie, školy, súkromné firmy, centrá voľného času či prevádzkovatelia verejnej dopravy. Práve tieto subjekty totiž dokážu zavádzať opatrenia, zabezpečiť propagáciu kampane v rámci komunity a zvýšiť tak motiváciu obyvateľov pridať sa a byť jej súčasťou.

„Slovenská agentúra životného prostredia je pripravená pomôcť a metodicky usmerniť pri registrácii, príprave programu, ako aj pri navrhovaní opatrení, ktoré smerujú k udržateľnej doprave a zlepšovaniu ovzdušia. A to všetkým, ktorí majú záujem sa ku kampani tento rok oficiálne pripojiť,“ uviedol Michal Maco.

Téma ETM pre rok 2023 Šetri energiu má upriamiť pozornosť na zníženie používania fosílnych palív v každodennom živote. Dá sa to dosiahnuť zmenou zvyklostí a dopravného správania obyvateľov. Práve kampaň ETM vytvára priestor povzbudiť ľudí, aby namiesto autom išli, napríklad do obchodu, pešo či na bicykli.

 „Verím, že v tomto roku sa k myšlienke kampane prihlási ešte viac samospráv ako v minulosti, a že v spolupráci s organizáciami a inštitúciami vo svojich sídlach pripravia pre obyvateľov množstvo podujatí a zavedú množstvo opatrení, ktoré budú znižovať potrebu obyvateľov pohybovať sa autom,“ uviedla národná koordinátorka kampane Andrea Štulajterová s tým, že registrácia do ETM 2023 je spustená.

Registrácia: www.eurotm.sk

Vyhlasovateľom kampane ETM 2023 je Ministerstvo životného prostredia SR. Mediálnymi partnermi kampane sú: Rádio Lumen, RTVS – štúdio Banská Bystrica, Rádio Regina Východ, Rádio Regina Západ a Rádio Regina Stred. Kampaň je možné sledovať aj na Facebooku a Instagrame. Viac informácií na www.eurotm.sk. Kontakt na koordinátorku kampane: Andrea Štulajterová, +421 904 101 822, stulajterova@gmail.com