Tohtoročná kosba v Banskej Bystrici, aj kvôli nadpriemerne teplému marcu, začala v šiestich lokalitách o takmer dva týždne skôr ako vlani. Počas sezóny sa kosenie uskutoční tri až osemkrát, v závislosti od miesta, kde sa trávnikové plochy nachádzajú.

Okrem Záhradníckych a rekreačných služieb, vysúťaženej externej firmy a Podniku medzitrhu práce, sa o trávniky postarajú aj dve desiatky odsúdených z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica – Kráľová.

ZAaRES, ako príspevková organizácia spravujúca majetok mesta, predpokladá v tomto roku kosbu zelene na sídliskách tri až štyrikrát. V prípade historického centra, v parkoch, detských ihriskách a v areáloch materských škôl počíta so šesť až osemnásobnou kosbou. Vytypované sú aj plochy, kde sa pristúpi k mozaikovitému a extenzívnemu koseniu na podporu biodiverzity. Invázne rastliny na území mesta budú počas sezóny odstraňované mechanicky, teda viacnásobným kosením, ako aj chemickým postrekom. Úpravu trávnatých plôch cintorínov a cestnej zelene zabezpečí ZAaRES, podľa potreby, v štandardnom režime.

„Vo vybraných lokalitách použijeme mozaikovité kosenie, ktoré spočíva v tom, že sa nepokosí celá plocha územia, ale sa vykosia len priestory okolo chodníkov a centrálne partery určené pre šport a oddych. S mozaikovitým kosením sa môžu obyvatelia stretnúť v mestskom parku či v Podlaviciach. Pri extenzívnom kosení okolia peších komunikácií zrealizujeme zákos na šírku približne troch metrov. V okolí stromov a skupín krov ponecháme vysokú trávu a kosiť budem až po odkvitnutí väčšiny lúčnych kvetov. Premyslenejšou a prírode blízkou údržbou zelene je možné dosiahnuť nielen ekonomické úspory, ale i znížiť prašnosť, zlepšiť ochladzovanie priestoru, aj ochranu rastlín a živočíchov,“ uviedol Martin Majling, druhý zástupca primátora.

Pracovníci príspevkovej organizácie spravujúcej mestský majetok využívajú pri práci moderné  krovinorezy. Znižuje sa tým hlučnosť, ale aj uhlíková stopa. Samospráva v tomto roku navrhla nákup novej techniky prostredníctvom finančného lízingu, čo poslanci mestského zastupiteľstva schválili.

 

„Kosby, tak ako aj v minulých rokoch, zabezpečia hlavne kmeňoví zamestnanci ZAaRES-u. Nápomocní budú i pracovníci z vysúťaženej externej spoločnosti. Starostlivosť o trávniky v materských školách a niektorých častiach cintorínov bude mať pod palcom Podnik medzitrhu práce. Som rád, že sa nám opätovne podarilo dohodnúť spoluprácu aj s vedením banskobystrického ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Odsúdení budú pomáhať s údržbou trávnikov a cintorínov v meste. Spoluprácu navyše ešte rozšírime,“ poznamenal Ivan Šabo, riaditeľ Záhradníckych a rekreačných služieb.

Dvadsiatka odsúdených na začiatku tohtoročnej jari zakladala v meste lúčne záhony. V tomto období pomáha s kosbou a hrabaním trávnikov pomocou elektrických krovinorezov. Na jeseň zas bude hrabať lístie na území mesta a na cintorínoch.

„Verím, že spolupráca je pre obe strany výhodná. Odsúdení so stredným stupňom stráženia nadobudnú nové zručnosti a pracovné návyky, ktoré, verím, neskôr využijú či už vo svojom profesijnom alebo súkromnom živote. Zároveň sa aj takouto činnosťou postupne začleňujú do spoločenského života. Som rád, že tento rok sa vzájomná spolupráca rozvíja nielen v navýšení počtu odsúdených zapojených do prác so ZAaRES-om. Zároveň využijeme našu stolársku dielňu, v ktorej budú odsúdení vyrábať a opravovať poškodené mestské lavičky,“ skonštatoval Miroslav Dohnan, riaditeľ Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica – Kráľová.

Plán kosby na aktuálny týždeň zverejňuje ZAaRES na svojej web stránke.