Výsadba drevín patrí medzi najlepšie adaptačné a zmierňovacie opatrenia na zmenu klímy. Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) sa starajú o nové stromy a kry v mestských častiach, vrátane pravidelného zavlažovania, čo je dôležité najmä počas prvých troch rokov. Napriek dostatku zrážok tento rok, ZAaRES začal so zalievaním kvôli očakávaným horúcim dňom počas najbližšieho víkendu.

Výraznou pomocou pri udržiavaní dostatku živín a vlahy v okolí novo zasadených drevín sú zavlažovacie vaky. Dlhšie časové obdobie, približne osem hodín, dokážu pravidelne dodávať vodu koreňovému systému stromov. ZAaRES v súčasnosti využíva v teréne okolo 100 takýchto vakov. Osadené sú pri drevinách po celom meste. Vidieť ich je možné v okolí Mestského mládežníckeho štadióna Radvaň, v lokalite „kosodrevina“ v Sásovej či na Bernolákovej ulici.

„Dlhšie sme zvažovali, či začneme využívať zavlažovacie vaky, nakoľko samotní odborníci na údržbu drevín sú v tejto otázke rozdelení na dva názorové tábory. Časť tvrdí, že tento spôsob dodávania vlahy spôsobuje rôzne hnilobné procesy a plesne, čo novovysadeným drevinám neprospieva. Druhá skupina sa naopak prikláňa k názoru, že práve vlhké prostredie v okolí koreňov je pre dreviny vhodné a prospešné. Po rôznych odborných diskusiách, na ktorých sme sa zúčastnili, napríklad aj na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, sme sa rozhodli pristúpiť k nákupu zavlažovacích vakov. Postupne ich budeme osádzať i k ďalším novým zasadeným drevinám, pri ktorých budú, podľa potreby, ponechané pravdepodobne do tretieho roku od vysadenia,“ povedal Ivan Šabo, riaditeľ ZAaRES-u.

Zavlažovanie pomocou vakov je vhodné v období horúcich a suchých dní počas letných mesiacov. Vodu dávkujú postupne. Tá sa dostáva hlboko pod povrch pôdy. Dreviny ju dokážu lepšie vstrebať a využiť. Vaky naviac stromy trochu pritienia a súčasne ich tak chránia pred prudkými slnečnými lúčmi a následným vysušením.

„Teší ma, že príspevková organizácia mesta sa snaží hľadať optimálne riešenia na zavlažovanie nových drevín v mestskom prostredí počas zvyšujúcich sa denných teplôt. Novo vysadené stromy a kríky potrebujú v období letných horúčav dostatočné množstvo pravidelnej vlahy. Len tak sa zvýši pravdepodobnosť ich dobrého rastu a úspešného zakorenenia. Ďakujem všetkým ZAaRES-ákom, ktorí sa príkladne a zodpovedne starajú o zeleň v meste,“ poznamenal primátor Ján Nosko.