Banskobystričania sa už môžu svojim hlasovaním zapojiť do ďalšieho ročníka Participatívneho rozpočtu mesta. Vybrané už boli súťažné projekty, za ktoré je možné hlasovať do 11. novembra. Znovu však len osobne.

Za projekty môžu hlasovať všetci ľudia s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica, ale aj ľudia s prechodným pobytom v Banskej Bystrici a tiež študenti, ktorí navštevujú niektorú z banskobystrických škôl a toto doložia napríklad preukazom ISIC. Podmienkou pre hlasovanie je dosiahnutie veku 15 rokov.

Hlasovať je možné v priestoroch Informačného centra v Radnici (Námestie SNP 1) a v Klientskom centre Mestského úradu (Československej armády 26). Hlasovanie bude prebiehať do 11. novembra.

Banskobystričania môžu svojím hlasom podporiť najmenej jeden a maximálne štyri projekty. Tie, ktoré získajú najviac hlasov budú v roku 2023 zrealizované vďaka vyčlenenej sume v mestskom rozpočte vo výške 40 000 eur.

Zoznam projektov, za ktoré je možné hlasovať

Zoznam projektov uvádzame spolu s krátkymi popismi autorov projektu

1. Radvanská záhrada

Svojimi postupnými nápadmi a prácou vytvárame z Radvanskej záhrady bezpečný priestor, v štýle prírodnej jedlej záhrady v mestskom prostredí s unikátnymi a pritom jednoduchými hracími prvkami hlavne z prírodných materiálov. Radvanskú záhradu môžu využívať okrem obyvateľov Radvane, aj všetci obyvatelia mesta Banská Bystrica, ale aj blízke materské školy či základná škola vo výchovnom a učebnom procese, ako aj lekári či pacienti vedľa stojaceho zdravotníckeho zariadenia Novamed, ale aj študenti SZU a Auly SZU. Záhrada sa bude budovať postupne, pri tvorbe a zveľaďovaní priestoru a aj v následnej starostlivosti o záhradu sú vždy vítaní obyvatelia Radvane. Boli by sme radi, aby Radvanská záhrada bola pilotným projektom, ako by mala vyzerať spolupráca tu žijúcich obyvateľov, tu pôsobiacich subjektov a podnikateľov, mesta Banská Bystrica a mestských podnikov. A veríme, že celá Radvaň, vrátane vnútroblokov sa nám postupne zazelení a bude slúžiť nám všetkým. Aktuálne sa snažíme k Radvanskej záhrade pripojiť aj okolité miesto, kde plánujeme vytvoriť Radvanské letné kino, ktoré bude slúžiť pre všetky vekové skupiny. V rámci našej Radvanskej záhrady chceme v budúcom roku zabezpečiť hlavne udržateľnosť, funkčnosť ale aj závlahu dažďovej vody z okolitých striech a prispieť tak k celkovej klíme sídliska. Takto si v nej pod korunami stromov, v chládku vedia nájsť svoje miesto pre svoj voľný čas a aktívny odpočinok nielen deti, rodičia ale aj starí rodičia v rámci teplých dní. Jej poloha vedľa kaštieľa Radvanských a jeho parku určuje lokalitu ako tichú, pokojnú a oddychovú zelenú oázu a pocitovo, edukačne a oddychovo vplýva pre obyvateľov nášho sídliska.

2. Živá rieka v meste – živý plot pozdĺž Bystrice

Mesto Banská Bystrica sa vybudovalo a ožilo aj vďaka riečke Bystrica. Cieľom projektu Živá rieka v meste je oživenie rieky Bystrica a prinesenie pokoja a potravy pre zvieratá na jej breh. Vysadenie bobuľovitého živého plotu pozdĺž rieky popri Severnej (cca 300 metrov na mestských pozemkoch) vytvorí dôležitý biokoridor pre vtáky ale aj pre opeľovače. Okrem toho vytvorí dôležitú vizuálnu a prachovú bariéru od hlavnej cesty na ulici Medený Hámor. Práve vytvorenie intímnejšieho prostredia je kľúčové pre využívanie brehu. Víziou projektu je rieka, ktorá je živá vďaka pestrosti zvieracích ale aj ľudských návštevníkov, ktorí na jej brehoch radi trávia čas.

3. Drevený pumptrack a skill centrum

Drevená pumptracková dráha rozšíri možnosti jazdenia v areáli Pumptracku Laskomer a bezpečne umožní rozdeliť skupiny jazdcov na začiatočníkov a skúsených jazdcov. Tým, že drevený pumptrack bude konštruovaný ako mobilný, dáva to možnosti jeho použitia i na iných miestach ako len v areáli v Laskomeri. Skill centrum poskytne všetkým bikerom možnosti zvyšovania si jazdných zručností, formou prejazdu umelých prekážok s opakovaním v relatívne bezpečnom prostredí, keď následne vie cyklista takto získané zručnosti preniesť do jazdy v teréne, čo zvýši jeho bezpečnosť i pôžitok z jazdy v teréne.

4. Komunitná záhrada Poľná

Zjemnenie a vybavenie verejného priestoru – komunitnej záhrady. Začali sme tam spolu s obyvateľmi tvoriť miesto pre ľudí, kde by mohli využívať svoj voľný čas oddychom vo vľúdnom zelenom prostredí ale aj aktívnym odpočinkom, či už v rámci cvičenia a posilňovania všetkých svalových partií celého tela, či venovaniu sa pestovaniu byliniek, rastlín, kvietkov ale hlavne spoločne tráviť čas v komunite a posilňovať priateľstvá a spoluprácu v nej.

5. Centrum Radvaň – miesto, kde to žije!

Projekt je zameraný na obnovu a modernizáciu rokmi zanedbaných nebytových priestorov mesta Banská Bystrica, ktoré vlastník poskytol na užívanie na základe nájomnej zmluvy spracovateľovi projektu – OZ Za dôstojnú Radvaň. Po realizácii projektu a otvorení Centra Radvaň bude tento priestor slúžiť širokej verejnosti z Radvane a celého mesta, ako aj pre činnosť OZ Za dôstojnú Radvaň, pre činnosť a verejné zasadnutia VMČ č. 6 a verejné zasadnutia Občianskej rady Radvaň.

6. Meranie a zvyšovanie kvality vody v Tajovskom potoku

Rozbory vody v Tajovskom potoku v mieste relaxačnej zóny na ulici THK. Zvyšovanie citlivosti
obyvateľov na znečisťovanie prírodných vôd v meste a spájanie sa pre vyhľadávanie znečisťovateľov, pre vyzývanie príslušných úradov na intenzívnejší dialóg s občanmi a na zvýšenú pozornosť vodným tokom a plochám v meste.

7. Relax zóna

Nasadenie rýchlo rastúcich kríkov – stĺpovitého hrabu a umiestnenie lavičiek pre oddych a skrátenie si cesty do cieľa. Zelená oddychová zóna za bytovým domom Tulská 13-23.


Bližšie informácie sa o jednotlivých návrhoch dozviete priamo na mieste hlasovania alebo na webovej stránke mesta v sekcii Participatívny rozpočet.