Izby malých pacientov Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici sú od dnešného dňa opäť komfortnejšie. Dôvodom je päť LCD televízorov, ktoré riaditeľovi DFNsP MUDr. Jánovi Noskovi odovzdali primátor Peter Gogola spolu so zástupcami organizátorov   plesu, Romanom Neradným  z agentúry Gee & Stone a Michaelou Kvalichovou z Hotela Lux. Financie na nákup televízorov sa vyzbierali z predaja tomboly počas 3. charitatívneho plesu mesta Banská Bystrica z januára.

„Výťažok z plesovej tomboly vo výške 846 eur sme sa rozhodli aj tento rok použiť na nákup daru pre malých pacientov špičkového zdravotníckeho zariadenia , ktoré funguje v našom meste. Účel, na ktorý sa financie použijú, sme riešili s vedením nemocnice a verím, že televízory na izbách detí aspoň čiastočne  spríjemnia ich pobyt v nemocničnom prostredí“, povedal primátor Peter Gogola.

Tradícia organizovania charitatívneho mestského plesu sa v Banskej Bystrici zachovala aj tento rok. Na rozdiel od vlaňajška, kedy samospráva na jeho realizáciu použila cca 30 tisíc eur z mestskej pokladnice, zvolilo vedenie mesta tento rok iný prístup. Prípravu a organizovanie plesu zabezpečila agentúra Gee & Stone v spolupráci s hotelom Lux a financovanie plesu realizovali výlučne z prostriedkov zo vstupného a od sponzorov.  Finančné výdavky banskobystrickej radnice  v súvislosti s plesom boli teda nulové.

Päť LCD televízorov a päť držiakov LCD televízorov  ako dar organizátorov charitatívneho mestského plesu ocenil riaditeľ  DFNsP MUDr. Ján Nosko slovami: „Som veľmi vďačný vedeniu mesta  Banská Bystrica a organizátorom  plesu, že aj tento rok prispeli  k humanizácii prostredia našej nemocnice a pomáhajú  nám skrášľovať prostredie, v ktorom sa liečia naši detskí pacienti.“