Spolupráca piatich subjektov – mesta Banská Bystrica, spoločnosti DETOX s. r. o., občianskych združení Envirofuture a Outdoor Institut a Rady študentov v Banskej Bystrici vyvrcholí zajtra čistením a odstránením jednej z najväčších čiernych skládok na území mesta.

skladka odpaduBanská Bystrica bude zas o niečo krajšia a čistejšia – z jej územia totiž zmizne jedna z najväčších čiernych skládok nachádzajúca sa v lokalite Slnečné stráne. S uvedeným projektom oslovila mesto Banská Bystrica spoločnosť DETOX s. r. o., ktorá sa v rámci svojej činnosti zaoberá aj zberom a spracovaním nebezpečného odpadu. Odstránenie skládky zároveň definitívne zavŕši tohtoročnú akciu Za krajšie mesto.

„Mesto Banská Bystrica s nadšením víta túto verejnoprospešnú aktivitu, ktoré netradične vzišla z iniciatívy podnikateľského sektora. Zároveň sme veľmi radi, že okolie nášho mesta nie je ľahostajné dobrovoľníkom, študentom a občianskym združeniam. Naše oddelenie v spolupráci s podnikateľským subjektom, tak ako počas celého trvania akcie Za krajšie mesto, poskytne zúčastneným potrebné náradie a technické zabezpečenie,“ uviedol Peter Suchý, vedúci Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev na banskobystrickom mestskom úrade.

Organizátori projektu odstránenia čiernej skládky zároveň prizývajú skrášliť a vyčistiť okolie nášho mesta aj širokú verejnosť. Projekt odstránenia čiernej skládky sa uskutoční 29. apríla 2014 o 13.00 hod. nad odbočkou z Medeného Hámra, cesta na Slnečné stráne.