Banskobystrickí mestskí policajti informovali na sociálnej sieti o nedávnych prípadoch zaznamenaných na Lazovnej a Tatranskej ulici, kedy došlo k svojvoľnému a násilnému odstráneniu technických zariadení na zabránenie odjazdu vozidiel.

Takzvané „papuče“ nasadzujú mestskí policajti neoprávnene zaparkovaným vozidlám v prípade, že spáchali priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Vodič, ktorý si takéto zariadenie osadené na kolese automobilu nájde, má zároveň na vozidle informáciu o tomto úkone a kontakt na Mestskú políciu v Banskej Bystrici. Spolu s príslušníkmi MsP následne priestupok dorieši. Pokuta sa v takomto prípade riadi zákonom o cestnej premávke.

Z relatívne malého priestupku sa však minimálne pre vodičov, ktorí si takto nedávno našli papuču na Lazovnej a Tatranskej ulici, stal skutok, za ktorý môžu smerovať do väzby. Spravodlivosť totiž vzali do vlastných rúk a „papuče“ z vozidla nasilu odstránili.

„Vodiči, ktorí takto svojvoľne odstránia „papuču“, sa dopúšťajú prečinu útoku na orgán verejnej moci podľa §321 ods. 1 Trestného zákona, pretože páchateľ svojvoľným odstránením technického zariadenia na zabránenie odjazdu motorového prostriedku použil násilie v úmysle pôsobiť na výkon právomoci orgánu verejnej moci, za čo hrozí trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov,“ uvádza banskobystrická mestská polícia na svojej stránke na sociálnej sieti.

Takéto konanie je pritom paradoxné najmä preto, že príslušníci MsP majú už v čase osádzania blokovacieho zariadenia zaznamenané údaje o vozidle, čase a mieste založenia a aj s fotodokumentáciou zmapovaný priestupok, ktorého sa vodič dopustil. Majiteľa vozidla tak očakávajú skoré nepríjemnosti.

„Niektoré vozidlá parkujú v lokalitách, ktoré sú monitorované kamerovým systémom a práve týmto spôsobom je možné stotožniť osoby, ktoré demontujú „papuče“ bez prítomnosti príslušníkov mestskej polície,“ dopĺňa MsP v  aktuálnej správe.

Ak sa vám už náhodou „podarí“ porušiť zákaz státia či zaparkovať neoprávnene na miestach, kde na to nie ste oprávnení a nájdete si na vozidle „papuču“ je potrebné neodkladne kontaktovať mestskú políciu na čísle 159.