Bašta pri Lazovnej bráne patrí k jednej z najstarších pamiatok Banskej Bystrice. Iniciatíva občianskeho združenia Laputa, ktoré pamiatku získalo do dlhodobého prenájmu v roku 2013 a má pamiatku zrekonštruovať a využívať na kultúrne účely, pokračuje.

Bašta na Katovnej ulici, Banská BystricaUž v roku 2013 spoločne získali finančné prostriedky vo výške 5 000 eur na realizáciu projektu Obnova bašty mestského opevnenia z polovice 16. storočia a priľahlej prístavby meštianskeho domu z 19. storočia. Ukončenie prípravnej a projektovej dokumentácie samospráva plánuje do konca roka 2015.

Z dotácie Ministerstva kultúry SR v rámci Programu obnovme si svoj dom už mesto uskutočnilo prípravné práce na obnovu bašty. Tie zahŕňali umelecko-historický a architektonicko-historický výskum i stavebno-technické posudky. „Zachovaním Bašty na Katovnej ulici prispievame k ochrane nášho kultúrneho dedičstva. V súčasnosti pracujeme na projektovej dokumentácii na jej obnovu,“ hovorí Zdenka Georgievski, projektová manažérka Oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov.

Bašta pri Lazovnej bráne je jednou zo siedmich zachovaných bášt, ktoré tvorili súčasť stredovekého hradného opevnenia. Po rekonštrukcii by mala slúžiť ako Rezidenčný literárny dom, ktorý by poskytoval na určité obdobie slovenským a zahraničným spisovateľom a prekladateľom slovenskej literatúry do cudzích jazykov štipendium a ubytovanie. Slúžil by aj pre odbornú a laickú verejnosť na organizovanie workshopov, čítačiek, výstav či občasných koncertov.