V pondelok 14.januára 2013 začne z Banskej Bystrice vysielať nové internetové rádio Slobodný vysielač, ktoré spúšťa rovnomenné občianske združenie (OZ). Poslucháči si na internetovej stránke slobodnyvysielac.sk nájdu podľa jeho predstaviteľov „pravdivé a neskreslené“ informácie z domova i zahraničia, diskusie o problémoch v spoločnosti i priestor pre vyjadrenie vlastného názoru.

„Chceme presadzovať a podporovať voľné šírenie informácii a slobodu slova a zároveň vytvoriť rozsiahly priestor pre vyjadrenie názorov verejnosti, ktorú takýmto spôsobom chceme vychovávať ku kritickému a samostatnému mysleniu,” hovorí predseda OZ Slobodný vysielač Norbert Lichtner.

Jednu z nosných častí vysielania bude tvoriť diskusná relácia V prvej línii na aktuálne politicko-spoločenské témy. „V slovenských médiách existujú tzv. blacklisty, zoznamy nepohodlných osôb, ktoré sa v nich nesmú objavovať, pretože sú nepohodlné pre vedenie daného média. V Slobodnom vysielači sme presvedčení, že v demokratickej spoločnosti, ktorá si má ctiť názorovú pluralitu, je takéto správanie absolútne neprijateľné. Aj preto chceme dávať priestor čo najširšiemu názorovému spektru osôb, bez akejkoľvek redakčnej cenzúry,“ povedal autor relácie Boris Koroni.

Slobodný vysielač bude dávať široký priestor aj Slovákom žijúcim v zahraničí a tiež mladým redaktorom a moderátorom. Rádio má tiež za cieľ podporovať nezávislé a amatérske umenie, pomáhať verejnosti formou odborného poradenstva a úzko spolupracovať s ostanými nezávislými médiami. Vysielanie bude financované verejnosťou a to formou dobrovoľných príspevkov. Tie budú pokrývať prevádzku, výrobu relácií, vlastnú propagáciu a rozvoj. Podrobné hospodárenie bude zverejňované každý mesiac na webovej stránke. „Projekt začne ako internetové rádio, ktorého vysielanie bude šírené aj v digitálnej podobe. Vzhľadom k otvorenosti a pravdivom obsahu programov nevidíme zatiaľ reálnosť terestriálneho vysielania. Veríme však, že pomocou veľkej podpory verejnosti bude aj táto cesta schodná,” uzavrel Lichtner.