Ulica pomenovaná po českom básnikovi patrí medzi dlhšie ulice v našom meste. Jedná sa tiež o jeden z hlavných ťahov na Fončorde.

Wolkerova ulica sa nachádza na Fončorde a tiahne sa od Daňového úradu, cez Jilemnického ulicu, Ulicu kapitána Nálepku, až po Gorkého ulicu. Nachádza sa tu niekoľko bytových komplexov, najmä na jej strane, ktorá je bližšie Daňovému úradu, na opačnej strane prevládajú menšie bytové a rodinné domy.

Jiří Wolker, celým menom Jiří Karel Wolker bol český básnik, predstaviteľ tzv. Proletárskej poézie. Jiřího Wolkera stretol osud všetkých výrazných básnikov, ktorí zomreli veľmi mladí. Stal sa stelesnením jedného smeru poézie, pretože ho nestačil nahradiť iným.

Wolkrove dve básnické zbierky Host do domu (1921) a Těžká hodina (1922) dopĺňajú balady, básnický útvar pre neho najcharakteristickejší, sústredené na mravné problémy svojich proletárskych hrdinov (Balada o očích topičových, Balada o snu, Balada o nenarozeném dítěti a iné). Aj vďaka ich nesporným umeleckým kvalitám, ktoré neznižuje ani historická tendenčnosť, dosiahol Wolker nebývalú popularitu. Mnohé z jeho básní a balád patria dodnes k najznámejším textom českej poézie.

Jiří Wolker sa stal symbolom všetkých výrazných literátov, ktorí zomreli veľmi mladí. Stal sa stelesnením jedného smeru poézie, pretože ho nestačil nahradiť iným. Tak sa z neho stal symbol proletárskej poézie dvadsiatych rokov.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.