V pondelok 20. marca štartuje siedmy ročník celonárodnej kampane na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie Vyzvi srdce k pohybu.

Gestorom kampane je banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), v rámci programu Cindi, s podporou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Kampaň, ktorej súčasťou je súťaž o hodnotné ceny, končí v nedeľu 11. júna 2017.

Cieľom kampane Vyzvi srdce k pohybu je podnietiť čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie. Účastníci uplynulých ročníkov kampane významne zvýšili svoju aktivitu, mnohí z nich zhodili nadbytočné kilogramy a väčšina sa vďaka pravidelnému pohybu začala cítiť lepšie.

Práve vhodná pravidelná pohybová aktivita je jedným z najvýznamnejších ochranných faktorov, ktoré môžu pomôcť udržať zdravý srdcovocievny systém a normálne hodnoty krvného tlaku po celý život. „Pohyb je základ všetkého, ním eliminujeme celý rad rizikových faktorov či už kardiovaskulárnych, onkologických ale aj ďalších ochorení. Preto vyzývame občanov, aby sa zapojili do kampane Vyzvi srdce k pohybu. Naším cieľom však je, aby sa pohyb stal súčasťou životného štýlu občanov. Ak nie sú súťaživé typy, nemusia sa dokonca ani prihlásiť. Stačí nám, že sa vôbec niekto začne hýbať na náš podnet a uvedomí si význam pohybu pre vlastné zdravie,“ hovorí o význame kampane Silvia Kontrošová, vedúca oddelenia podpory zdravia pri RÚVZ v Banskej Bystrici.

Účastnícke listy, plagáty a všetky materiály súvisiace s kampaňou dostali základné, stredné aj vysoké školy na Slovensku, rovnako tak ambulancie pre deti, dospelých a  gynekologické ambulancie či kluby a domovy seniorov.

Rozličné pohybové aktivity, ktorých zoznam je aj na účastníckych listoch, musia účastníci súťaže vykonávať minimálne štyrikrát do týždňa, čo je spolu 210 a viac minút. Účastník vždy na konci týždňa urobí krátky záznam o svojich pohybových činnostiach – vktorých dňoch týždňa si našiel na ne čas, koľko ich bolo, ako dlho trvali, ale aj o tom, koľko váži, aby videl, ako sa pohyb odrazil na jeho hmotnosti.

Dospelých účastníkov môžu do súťaže prihlásiť aj ich deti. Pre ne je určená súťaž detských podporovateľov kampane. Podmienkou je, aby nahovorili aspoň jedného dospelého človeka na účasť v súťaži.

Vyplnený účastnícky list (nájdete ho na nasledujúcej stránke) je potrebné po ukončení súťaže poslať na adresu: Oddelenie podpory zdravia, RÚVZ, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, prípadne odovzdať na RÚVZ alebo poslať mailom na adresu silvia.kontrosova@vzbb.sk.