Za celoživotné úsilie venované mikrobiológii z pohľadu verejného zdravotníctva sa Hlavný výbor Československej spoločnosti mikrobiologickej rozhodol udeliť čestné členstvo poprednému slovenskému mikrobiológovi Cyrilovi Klementovi.

Cyril Klement je regionálnym hygienikom a vedúcim služobného úradu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. V mikrobiológii upútal jeho pozornosť patogenetický potenciál mikroorganizmov nielen z pohľadu diagnostiky a dizajnu vakcín ale aj možností jeho zneužitia pre biologické zbrane.

Cyril Klement sa zúčastňuje vzdelávacích akcií vo Francúzsku, Veľkej Británii, Brazílii a je Národným kontaktným expertom pre biologické zbrane (Biological Weapons Convention-National Contact Point) a expertom plánovacieho výboru pre civilnú obranu v NATO pre oblasť biologických zbraní. Problematiku biologických zbraní spracoval a publikoval vo viacerých knižných a časopiseckých publikáciách. Celkove jeho publikačnú aktivitu reprezentuje viac než dvesto vedeckých prác vydaných doma aj v zahraničí.