Primátor mesta Peter Gogola odovzdal v piatok 10. januára výťažok z predvianočného podujatia Primátorský punč, na ktorom sa vyzbieralo 880 eur. Podľa slov koordinátorky Centra Návrat v Banskej Bystrici, ktorému bola táto čiastka venovaná, poputujú na nákup terapeutických pomôcok.

_MG_2223Venovať finančný výťažok z Primátorského punču práve občianskemu združeniu, ktoré svoju činnosť zameriava najmä na pomoc opusteným, ohrozeným, týraným a zanedbaným deťom a deťom z náhradných rodín, ktoré boli alebo sú vystavené vážnym traumatickým skúsenostiam, odporučil primátorovi mesta jeho poradný orgán, Rada pre mimovládne neziskové organizácie.

Primátor mesta sa s týmto návrhom stotožnil a pripomenul, že: „je nevyhnutné pomáhať organizáciám a ľuďom, ktorých pracovnou náplňou, životným cieľom alebo poslaním je pomáhať deťom a rodinám, ktoré sa z akýchkoľvek dôvodov ocitli v krízovej situácii,  nezvládajú plniť svoju funkciu a táto ich situácia má negatívny dopad na dieťa.“

Občianske združenie Návrat pôsobí prostredníctvom sociálnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov a psychológov v siedmych regionálnych centrách. Hlavné oblasti, v ktorých poskytujú odbornú pomoc a poradenstvo, sú náhradná rodinná starostlivosť a sanácia rodín v ohrození. Základom ich aktivít je postupná a systematická práca s rodinami. Ich snahou je podporiť dialóg a dôveru medzi rodičmi a deťmi a predchádzať tak prehlbovaniu traumy, ktorú dieťa prekonalo.

_MG_2194„Veľmi si vážime pomoc od mesta vo forme finančného daru, nakoľko pri svojej práci potrebujeme neustále nové terapeutické pomôcky pre deti s rôznym typom traumatických zážitkov. Teší nás ale aj záujem primátora Petra Gogolu, prvého primátora, ktorého sme u nás v Návrate privítali,“ povedala koordinátorka centra Návrat v Banskej Bystrici Dana Žilinčíková.

Najväčším problémom je podľa Žilinčíkovej chudoba rodín, ktorá sa však neprejavuje len v materiálnej, ale aj vo vzťahovej rovine a nevybudovaný systém prevencie ohrozenia detstva a dostupných odborných služieb pre rodiny v ohrození.