Banskobystrický primátor charitatívnym predajom punču vyzbieral od okoloidúcich návštevníkov námestia menej eur než vlani, no presne rovnako ako pred dvomi rokmi. Podstatnejšie ale je, že vyzbierané peniaze opäť pomôžu dobrej veci.

primatorsky puncPrimátor Peter Gogola servíroval všetkým, ktorí mali chuť pomôcť, chutný čerstvý vianočný nápoj. O punč bol aj tento rok veľký záujem a pripravených 120 litrov sa vypredalo za necelé tri hodiny. Výťažok z celého podujatia, 880 eur, poputuje do rúk, ktoré to potrebujú najviac. Tento rok pomôžu OZ Návrat, ktoré už od roku 1993 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z detských domovov do rodín.

„Sociálna práca je náročná a mohlo by sa zdať, že je aj málo oceňovaná. My sme sa tento rok rozhodli výťažok z punču darovať ľuďom, ktorí zasvätili svoj život pomoci rodinám a najmä deťom,“ povedal primátor mesta Peter Gogola.

Občianske združenie Návrat pôsobí prostredníctvom sociálnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov a psychológov  v siedmych regionálnych centrách. Hlavné oblasti, v ktorých poskytujú odbornú pomoc a poradenstvo sú náhradná rodinná starostlivosť a sanácia rodín v ohrození. Členovia OZ Návrat zároveň sú členmi rôznych inštitúcií, kde pôsobia ako expertný poradný hlas. Jedná sa najmä o Výbor pre deti a mládež pri Rade vlády, Výbor expertov pre deinštitucionalizáciu, ktorý je poradným orgánom ministra práce, sociálnych vecí a rodiny a sieť európskych organizácií a jednotlivcov angažujúcich sa v prospech citlivých zmien v oblasti ochrany detí Eurochild.