Stoštyridsať litrov punču vypili Banskobystričania, ktorí neobišli v stredu 21. decembra 2011 stánok radnice, v ktorom voňavý vianočný nápoj čapoval primátor Peter Gogola. Výťažok z tradičného primátorského punču sa samospráva rozhodla tento rok venovať na nákup počítačov pre seniorov.

Opät sa potvrdilo, že Bystričania majú veľké a štedré srdce. Za pár hodín sme rozdali takmer stopäťdesiat litrov a vyzbieraná suma 880 eur pomôže, aby sme našim seniorom uľahčili modernú komunikáciu so svetom. Budúci rok je Európskym rokom aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity, preto sme sa rozhodli výťažok venovať práve na pomoc našim starším občanom, ktorí chcú aktívne prežívať jeseň svojho života, konštatoval primátor Peter Gogola.

Vyzbieraná suma pomôže dennému centru na Uhlisku a primátor Peter Gogola odovzdá novú počítačovú techniku členom klubu začiatkom budúceho roka. Mesto Banská Bystrica má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 11 denných centier, ktoré pravidelne navštevuje viac než tisíc seniorov.

Sviatočnú atmosféru počas predaja primátorského punču v centre Banskej Bystrice dotvárali piesne v podaní nevidiaceho speváka Mariána Banga i živý betlehem.