Stredoslovenská galéria pozýva na nasledujúcu sobotu 15. septembra o 14.00 h na komentovanú prehliadku k výstave Ľubomír Ďurček – Modely komunikácie s kurátorkou a autorom v Pretóriu na Nám. Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici. Komentovaná prehliadka bude ukončená Demonštráciou.

Výstava konceptuálneho umelca Ľubomíra Ďurčeka (*1948) Modely komunikácie prezentuje a v mnohých prípadoch dokonca po prvý krát vo výstavnom kontexte vôbec “testuje” autorove diela zo 70. a 80. rokov 20. storočia.

Ťažisko Ďurčekovej tvorby spadá do tzv. “normalizačného” obdobia. Táto fatálna súvislosť ho zaradila medzi autorov tzv. neoficiálnej scény slovenského umenia a vymedzila ďalšie podmienky pre jeho tvorbu. Báza “normalizačných” inštitúcií zďaleka nebola vhodným rámcom pre artikulovanie jeho tvorby a s ohľadom na túto skutočnosť, ako i pre vlastné inklinácie, umelec začal vytvárať veľmi špecifické formáty, resp. spôsoby “publikovania” (v zmysle zverejňovania) vlastnej tvorby. Prestal “veriť” formátu výstavy ako vhodnému rámcu pre artikulovanie významov svojich prác. Vo vlastnom byte si vytvoril tzv. medzipriestor, ktorý v kontraste k verejnej mediácii diel, kantovsky fungoval ako báza pre prezentáciu vo veľmi intímnej atmosfére individuálneho zdieľania (“iskrenia”) s každým potenciálnym divákom, resp. respondentom, ktorý tento priestor navštívil. Jednotlivé mustry diel Ďurček dlhodobo opakoval v priebehu rokov ako mantru.