V Bethlenovom dome v Banskej Bystrici sprístupnia v piatok 3. júla výstavu Zachránené. Výstava prezentuje projekt reštaurovania diel zo zbierky Východoslovenskej galérie, ktoré boli poškodené požiarom v roku 1985 a neboli doteraz zreštaurované.

Stredoslovenská galéria (SSG) výstavou Zachránené prezentuje projekt reštaurovania diel Východoslovenskej galérie (VSG) z rokov 2017až 2019. Súbor vystavených diel patrí do nosných kolekcií zbierky VSG. Diela boli poškodené požiarom galérie v roku 1985. Verejnosť sa o náročnom procese ochrany zbierkového fondu galérie bežne nedozvedá. Preto SSG prichádza s výstavou, ktorá odhaľuje dlhodobú reštaurátorskú prácu a jej prínos na starostlivosti o zbierkové predmety galérie.

Výstava predstavuje takmer tridsať malieb, obnovených v prvej a druhej fáze projektu. Komplexne ich zreštaurovala Ludmila Zozuľáková. Pri reštaurovaní prác na papieri spolupracovali Jana Križanová a Barbora Němečková. Reštaurovanie prinieslo nové poznatky k predmetným dielam a po viac ako troch desaťročiach umožnilo ich návrat do plnej galerijnej prevádzky. Výstava zoznamuje návštevníkov s reštaurátorskými postupmi a prieskumami ako náhľad pod UV svetlom, RTG snímanie a mikroskopická analýza. V dokumentačnej časti výstava pripomína aj udalosti okolo požiaru z roku 1985.

Dôležitou súčasťou výstavy je digitálny obsah, ktorý vznikol počas reštaurovania. Výstavu obohacujú dva interaktívne exponáty a jedna audiovizuálna prezentácia. Návštevník si formou hry vyskúša pozíciu reštaurátora a zážitok z práce na zničenom diele, až po výsledok v podobe zreštaurovaného diela. Umelecko-historický rozmer predstavenia diel je prepojený s technicko-reštaurátorským aspektom a edukačno-interaktívnym zážitkom.

Kurátorkami výstavy sú Katarína Nádaská a Miroslav Kleban. Výstava Zachránené bude sprístupnení verejnosti v piatok 3. júla o 10:30 h v Bethlenovom dome na Dolnej ulici. Potrvá do 4. októbra 2020.

Reštaurovanie diel podporil Fond na podporu umenia. Výstavu podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj. Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.

Viac informácií nájdete vo Facebook evente.