Banská Bystrica bude v našom kraji prvým mestom, ktorého obyvatelia dostanú príležitosť navštíviť interaktívnu výstavu Voda je život. Výstava, ktorá sa uskutoční v priestoroch Radnice na Námestí SNP, je súčasťou projektu Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania v súlade s Rámcovou smernicou o vode.

voda je zivotProjekt, s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a z príspevku Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) spoločne realizujú MŽP SR, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Slovenská agentúra životného prostredia a DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie.

Výstava Voda je život búra zažité predstavy o výstavách, ktoré prebehnete za pár minút a ide sa domov. Názornou, zábavnou formou vysvetľuje význam vody pre náš život, potrebu šetriť ňou a chrániť jej zdroje. Čo všetko nájdete na výstavnej ploche 200 štvorcových metrov? Pri centrálnom informačnom paneli budú miesta na sedenie v tvare vodných kvapiek, kde si môžete oddýchnuť, podiskutovať o tom, čo vás zaujalo. Deti môžu z „kvapiek“ vytvoriť logo výstavy.

Výstava pozostáva z nasledovných častí: Voda  v prírode, Voda a jej ochrana, Voda a jej znečisťovanie, Voda a povodie, Voda a klimatické zmeny, Voda a zdroje pitnej vody. Získate na nej informácie o tom, ako koluje voda v prírode, aké je percentuálne zastúpenie jednotlivých skupenstiev vody na Zemi, aké sú anomálie vody a zdroje jej znečistenia a pomocou špeciálneho prístroja si môžete odmerať, koľko vody je vo vašom tele.

Viete, aká je spotreba vody na Slovensku a v iných krajinách? Kde doma miniete najviac vody a ako sa dá táto spotreba znížiť? Aj to sa dozviete na výstave. Deti si zarybárčia v „potoku“, zahrajú sa na detektívov, ktorí identifikujú zvuky vody v domácnosti, postavia „dobrý“ a „zlý“ dom z megapuzzle, na mape Slovenska označia najväčšie rieky, vodou naplnia koryto regulovaného a neregulovaného vodného toku… Nudiť sa tu určite nikto nebude.

Výstava Voda je život predstavuje vynikajúcu príležitosť pre rodičov s deťmi a žiakov a ich pedagógov. Navštíviť ju môžete v dňoch 16. septembra až 6. októbra 2013, počas pracovných dní v čase od 9. do 18. hod. V septembri je výstava verejnosti prístupná v sobotu od 9. do 15. hod., v nedeľu od 14. do 18. hod. V októbri cez víkendy len v sobotu od 9. do 13. hod. Čas potrebný na prehliadku výstavy je približne 45 minút.

(Nakoľko ide o interaktívnu výstavu, jej návštevu organizovanými skupinami žiakov s pedagógmi je potrebné vopred nahlásiť na: Iveta Lanáková, 048/ 4374 183, iveta.lanakova@sazp.sk. Jednotlivci môžu navštíviť výstavu kedykoľvek v čase jej otvorenia.)

Od 17. septembra do 7. októbra bude výstava sprístupnená verejnosti v Košiciach a ďalej poputuje do Zvolena a Bardejova.