V Banskej Bystrici, v nákupnom centre Europa, prebieha od 1. do 19. februára výstava o dobrovoľníkoch z Banskobystrického kraja.

Putovná výstava o „dvoch životoch“ dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, zachytáva ľudí z Banskobystrického kraja v ich v bežnej práci, ktorej sa venujú, a ako dobrovoľníkov/dobrovoľníčky, ktorými sa stávajú po skončení svojich pracovných povinností. Je výpoveďou o tom, že bežní ľudia žijúci medzi nami robia vo svojom voľnom čase veci, ktoré skrášľujú tento svet. V dňoch 18.-19. februára budete mať možnosť sa porozprávať s koordinátormi dobrovoľníkov z rôznych regionálnych organizácií o tom, čo dobrovoľníci robia, a ako je ich práca dôležitá pre náš kraj.

vystava maly letak

Okrem výstavy nájdete v priestoroch nákupného centra aj „darčekové letáky“, prostredníctvom ktorých môžete svojim priateľom a známym, ale aj celému svetu, ukázať, že aj vám záleží na pomoci druhým. Stačí na druhú stranu letáku dopísať, ako ste niekomu pomohli, a zverejniť to pod #dobro na sociálnych sieťach.

Výstavu pripravilo Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s dobrovoľníkom Danielom Cobo Castrom a fotografom Matejom Kapustom, informácie o Centre dobrovoľníctva a o tom, ako sa môžete stať dobrovoľníkom, nájdete aj na letákoch v nákupnom centre Európa.