Vo štvrtok 15. júla sa v Thurzovom dome uskutoční vernusáž výstavy Premeny…, ktorá poukazuje na metamorfózy času a jeho histórie v troch dejových a predmetových líniách. Po prvý raz budú verejnosti sprístupnené aj podzemné priestory Thurzovho domu.

Čas je neporaziteľným nepriateľom. Niečo dokáže zničiť alebo celkom pretvoriť, iné pozmení len trochu. Nová výstava Stredoslovenského múzea (SSM) Premeny… ponúka pohľad práve na tie objekty či predmety spojené s mestom a múzeom, ktoré prešli najvýraznejšími zmenami, alebo naopak, ktorých sa zub času ani nedotkol.

Thurzov dom patrí po zreštaurovaní fasády opäť k najväčším klenotom hlavného námestia v Banskej Bystrici. Milovníkov histórie poteší aj výstavou Premeny…, ktorej cieľom je poukázať na metamorfózy času a jeho histórie v troch dejových a predmetových líniách. Zároveň upozorňuje, že v čase a jeho plynutí fungujeme ako jednotlivci ale aj ako spoločnosť. Výnimočnosť výstavy podčiarkujú podzemné priestory Thurzovho domu, ktoré tak isto prešli výraznými zmenami a budú verejnosti prvýkrát sprístupnené práve počas konania výstavy, od 15. júla do 19. septembra tohto roku.

„Sme hrdí na to, že sa nám počas krátkeho obdobia podarilo výrazne pozmeniť tvár Thurzovho domu, a to nielen navonok ale aj v jeho vnútri. Zreštaurovaná fasáda z neho robí opäť klenot námestia SNP v Banskej Bystrici. Mysleli sme však aj na priestory, ktoré bežnému návštevníkovi zatiaľ sprístupnené neboli. K nim patrí podzemie, kde v týchto chvíľach prebiehajú naozaj výrazné premeny a to, tak ako v prípade fasády, vďaka finančnej podpore nášho zriaďovateľa, Banskobystrického samosprávneho kraja. Výstava Premeny… bude pre našich priaznivcov určite jedinečným zážitkom, pretože práve počas jej trvania sme sa rozhodli po prvý krát verejne sprístupniť aj podzemie Thurzovho domu,“ uviedol riaditeľ SSM Marcel Pecník.

Návštevníci môžu na výstave vnímať tri aspekty premien: mesto, objekt a predmet.

„Stredoslovenské múzeum chce prostredníctvom pripravovanej výstavy Premeny… ukázať, že okrem prvoradej zverenej muzeálnej povinnosti, ktorou je záchrana predmetu, sa venuje aj záchrane samotného objektu, kde sú zbierkové predmety prezentované. Zároveň zverejňuje aj historické premeny mestskej pamiatkovej zóny, ktorú tvorí banskobystrické námestie. Plynutie (historického) času sa tak stane neodmysliteľnou súčasťou aktuálneho zážitku návštevníka,“ pozýva na výstavu historik Filip Glocko.

Vernisáž výstavy Premeny… sa koná vo štvrtok 15. júla o 16:00 h v priestoroch Thurzovho domu. Potrvá do 19. septembra. Nedeľné komentované prehliadky výstavy sú v cene vstupenky.